Torstaina 13.12. alkoi Niemikotisäätiön neljäs kokemusasiantuntijakoulutus Pasilan Huolintatalossa, säätiön hallinnon viihtyisissä tiloissa. Paikalla oli viisi Niemikotisäätiön työntekijää ja kymmenen tulevaa, koulutuksen aloittanutta kokemusasiantuntijaa säätiön eri yksiköstä.

Koulutuksen yhtenä valintakriteerinä oli saada henkilökunnalle ja saman yksikön palvelujenkäyttäjille tietoa ja taitoa kokemusasiantuntijatoiminnan käynnistämiseen, ellei sellaista yksikössä vielä ollut.

Hakijoita koulutukseen oli ilahduttavan paljon, enemmän kuin tähän erään oli mahdollista ottaa mukaan. Koulutukselle ja ennen kaikkea kokemusasiantuntijoille on selvästikin kysyntää. Tällaisen toiminnan lisääminen kuten myös prosessin ammattimaistaminen on Niemikotisäätiön yksi tulevien vuosien tärkeä kehittämisen kohde.

Tänä vuonna koulutuksen pääopettajina toimii kaksi kokemusasiantuntijaa Heikki ja Susanna, joiden pareina toimivat säätiön työntekijät Minna ja Teppo. Idea työskentelymalliin saatiin alun perin kokemusasiantuntijoilta. Yhtenä kantavana teemana on vuorovaikutus ja kohtaaminen, yhtä hyvin itsensä kuin muidenkin kohtaaminen hyväksyvästi.

Tässä osallistujien kommentteja ensimmäisten päivien jälkeen:
”Tuntuu oikealta ja omalta, että voi auttaa vertaisiaan.”
”Ihana todeta, että omat, usein raskaatkin kokemukset voi kääntää voimavaraksi.”
”Kivalla fiiliksellä pääsee rentoutumaan kahden päivän jälkeen.”
”On auttanut jäsentämään omaa näkemystä paremmin ja vahvistaa myös itsetuntoa.”

Tästä on hyvä jatkaa kohti uutta vuotta!

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta 
luotiin palvelunkäyttäjien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika