Osana Helsingin mielenterveyspalveluita

Yleishyödyllistä toimintaa mielenterveyskuntoutujien hyväksi

Vuonna 1983 perustettu Niemikotisäätiö – Stiftelsen Uddhemmet toteuttaa sääntöjensä mukaan sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä helsinkiläisille avohoidossa oleville mielenterveyskuntoutujille. Säätiö on vuodesta 2011 lähtien ollut Helsingin kaupungin tytäryhteisö, osa kaupunkikonsernia. Niemikotisäätiö toimii yleishyödyllisiä periaatteita noudattaen ja säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Suomalaisen työn liitto myönsi Niemikotisäätiölle Yhteiskunnallisen yrityksen merkin vuonna 2016.

Niemikotisäätiön visio – paras paikka toipua

Niemikotisäätiön visiona on tarjota alansa paras toipumisympäristö palvelujenkäyttäjilleen. Tavoitteenamme on tehdä jatkuvasti kaikki paremmin, jotta toipuminen on mahdollista ja elämä mukavampaa ja vaivattomampaa. Ehkäisemme toiminnallamme syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.

Monipuolista toipumisorientaatioon perustuvaa toimintaa

Olemme monella tavalla mukana helsinkiläisten mielenterveyskuntoutujien elämässä. Järjestämme asumista, työtä, koulutusta, valmennusta, opiskeluita ja päivä- ja vapaa-ajantoimintaa. Palvelumme tarjoavat selkeän kokonaisuuden, jotka tukevat palvelunkäyttäjiä heidän elämänsä eri vaiheissa. Toimintamme perustuu toipumisorientaatioon. Tämän toimintafilosofian mukaisesti palveluidenkäyttäjien itsenäinen päätöksenteko, oma kokemus, omat tavoitteet ja toiveet ovat keskeisellä sijalla toipumisessa. Olemme omalta osaltamme vahvasti tuoneet toipumisorientaatioajattelua suomalaiseen mielenterveystyöhön. Osallistumme aktiivisesti toimialamme valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Vankka arvopohja

Asiantuntevuus, luotettavuus, vastuullisuus ja tasa-arvo muodostavat toimintamme arvopohjan. Kaikessa toiminnassamme pyrimme myös taloudellisuuden ja ympäristönäkökulmien huomioimiseen. Niemikotisäätiö on saanut Helsingin kaupungilta Ekokompassi-sertifikaatin tunnustuksena sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitamiseen ja kehittämiseen.

Palveluiden laatu ja vaikuttavuus etusijalla

Palveluidemme laadun ja vaikuttavuuden jatkuva arvioiminen ja kehittäminen on meille erityisen tärkeää. Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut ovat paitsi palvelunkäyttäjän edun mukaisia myös taloudellisesti järkevin tapa tuottaa palveluita pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Uskomme yhteiskehittämiseen, eli kehitämme ja myös arvioimme palveluitamme yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa.