Kortfattat på svenska

Stiftelsen Uddhemmet, mental hälsa till Helsingforsboarna.

Stiftelsen har många enheter i Stiftelsen Uddhemmet som producerar bostadsrehabilitering och jobhandling. Andra former av rehabilitering i Stiftelsen Uddhemmet är daghandling, utbildning och träning med tillsammans handledade fritidsaktivitetet.

 

Kort om Stiftelsen Uddhemmet

Histori

 • Stiftelsen Uddhemmet grundades av Helsingfors stad i 1983.
 • Socialt sammanhang: Den stora förändringen i mental hälsovård struktur i Finland (20 000 psykiatriska psykiatriska vårdplatser 1980, nu 5200-5500)
 • Social kontext: en stor ändringe i mental hälsovård struktur i Finland. I hälsovårdet avstängde bäddplatser i psykiatriskt sjukhuset, i år 1980 var 20 000 platser, nu 5200 – 5500 platser.
 • Stiftelsen Uddhemmet var grundad för att erbjuda tjänster och stöd för människor i öppenvård.
 • Sopimusvuori förening i Tammerfors hade mycket viktigt roll att vara exempel i Finland.

Jobb

 • Producera sosial psykiatriska och preventiva mentalvårdstjänster i Helsingfors.
 • Att främja de mentala, fysiska och sociala färdigheter, så att klienterna  kan leva de mest självständiga liv.

Finansiering

 • Helsinfors Stad och klienter

Tjänster

 • Boende tjänster
 • Workshops
 • Dagcenter
 • Yrkestjänster

Att du kan vara vår klient i Stiftelsen Uddhemmet:

 • Du har problem med mental hälsa
 • Du är bosatt i Helsingfors
 • Över 18 år gammal
 • Har patient – skötare -förbindelse
 • Motivation

Vår typiskt klient är:

 • Man
 • Över 40 år gammal
 • Har lång histori med psykiatriskt sjukdom
 • Har schizofreni
 • Begränsad social nätverk, ensam
 • Otillräckligt kunskaper, behöver stöd och handledande
 • Ingen alkohol eller drog missbruk, inte aggressiv

Framtids utmaningar:

 • Nya typer av klienter
 • Klienter med dubbel diagnos
 • Finansiering
 • Strikt finanssituation av Helsingfors stad, penningautomatförenings ny policy
 • Personal
 • Beräknade råda brist om yrkeskunniga arbetare av i när framtiden.

Personal

 • Utbildningbakgrund i social eller hälsovård.
 • Sjuksjötare, närvårdare, social arbetare, arbetsterapeuter och så vidare.
 • Nummer av personal: 102 (31.12.2016).