Miksi läheistyö on tärkeää ja mistä saa neuvontaa?

Mielenterveysongelmat vaikuttavat myös sairastuneen läheisten elämään. Omaisilla on tärkeä rooli sairastuneen apuna ja kuntoutumisprosessin tukena. Sairastuneen elämäntilanteen haasteet kuormittavat myös läheisiä monella tavalla.   

Vertaistuki on tukea, jota saamme kun keskustelemme samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Kun huomaa, että on muitakin, joiden läheinen on sairastunut tai oireilee psyykkisesti, oma olo helpottuu. Vertaistuki tuo helpotuksen tunnetta, vähentää syyllisyyden tunteita, lisää ymmärrystä sairastunutta läheistä ja itseä kohtaan sekä auttaa löytämään tervettä itsekkyyttä, omat rajat sekä omaa jaksamista lisääviä asioita. (lähde: Mahdollisuuksia_palvelutarjotin – Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry)  

 Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami järjestää monenlaisia vertaistukiryhmiä, joita ohjaavat ammattilaiset tai tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. FinFami Uusimaa ry – Omaiset mielenterveyden tukena 

Näistä osoitteista saat neuvontaa

Kuvituspiirros

Et ole yksin!

Niemikotisäätiön palvelunkäyttäjän läheinen tai omainen, jos sinua askarruttaa jokin asia, ota yhteyttä läheis- ja omaistyötiimiimme: