Haku palveluihin

Miten Niemikotisäätiön palveluihin hakeudutaan?

Asumiskuntoutusyksiköt

Asumispalveluihin haetaan Helsingin kaupungin SAS-toiminnan kautta.

Paikkatiedustelut

 nsas@niemikoti.fi
 050 404 0021
 050 570 7689

Jälleenvuokraus:

Jälleenvuokrauksen asuntoja haetaan SAS-asiakasohjauksen kautta. Asiakasohjauksen päätöksen jälkeen hakijan asia etenee asuntohaastatteluun, jossa mm. hakijan tuen tarve ja asuntotoiveet selvitetään. Kaikki hakijat haastatellaan. Etusijalla asiakasvalinnassa ovat asunnottomat ja kuntoutumisen piiristä tulevat hakijat.

Paikkatiedustelut

 050 404 0030

SAS-menettely

Niemikotisäätiön jälleenvuokrauksen tukiasuntoja haetaan SAS-menettelyn kautta. Asukasvalinnassa otetaan huomioon mm. hakijan asuntotilanne, tulot, varallisuus ja helsinkiläisyys. Asukasvalinnan perusteina ovat tukiasumismuodon kiireellisyys ja tarpeellisuus. Etusijalle asetetaan avohoitoon sitoutuneet asunnottomat ja asumiskuntoutuksen piiristä tulevat hakijat. SAS-menettelyn voi aloittaa esim. hakijan lääkäri tai sosiaalityöntekijä.

Helsingin kaupungin vuokra-asuntohakemus

Hakijalla tulee olla voimassa oleva Helsingin kaupungin vuokra-asuntohakemus. Hakemuksen voi jättää internetin välityksellä ositteessa www.stadinasunnot.fi, asioimalla asuntoasiain palvelupisteessä tai käymällä henkilökohtaisesti asuntoasiainosastolla ositteessa Itämerenkatu 3,  00180 Helsinki. Kaupungin vuokra-asuntohakemukset ovat voimassa 3 kuukautta niiden jättöpäivästä lukien. Tarvittaessa hakijan tulee uusia hakemus.

Haastattelu

Jälleenvuokrauksen henkilökunta kutsuu haastatteluun jokaisen mahdollisen tukiasunnon saajan. Haastattelun tarkoituksena on arvioida ja selvittää asumisen tuen tarvetta, selvittää hakijan tilanteen kiireellisyys ja asumismuodon sopivuus. Haastattelun yhteydessä Jälleenvuokrauksen henkilökunta kertoo myös Niemikotisäätiön jälleenvuokrauksen toimintatavoista. Jälleenvuokrausasunnon saamista joutuu useimmiten odottamaan vaihtelevan kestoisen ajan. Jälleenvuokraus ottaa yhteyttä ja sopii asunnon näytöstä, kun sopiva asunto on vapautumassa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta saa tarvittaessa jälleenvuokrauksen henkilökunnalta.

Toiminnallinen kuntoutus, työtoiminta:

Ensimmäinen tapaaminen sovitaan Valtti Valmennus -yksikköön ajanvarauspalvelussamme tai puhelimitse.

 ajanvaraus.niemikoti.fi 
 puhelimitse 041 519 6263 (ma-to)

Mieli Töihin -valmennus

Mieli töihin -valmennukseen voi hakea ottamalla yhteyttä vastaava ohjaaja Timo Heinilään.

040 707 2526
 timo.heinila@niemikoti.fi

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta 
luotiin palvelunkäyttäjien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika