Palvelut yrityksille ja yksityisille

Onnistunut yritysyhteistyö yhdistää yrityksen tarpeet ja toipujan tavoitteet. Toipujan toimintakyky, työskentelytaidot ja tavoitteet kuntoutumisessa edistyvät valmennus- ja työtoimintaan osallistumisen kautta. Yritys taas saa tarvitsemansa laadukkaan palvelun kohtuulliseen hintaan, sovitussa aikataulussa.  

Työvalmentajilta yritys saa tietoa mm. mahdollisuuksista työllistää osatyökykyinen henkilö työsuhteeseen palkkatuen avulla. Yhteistyön kautta yritykset edistävät hienolla tavalla yhteiskuntavastuutaan.

Toiminta tuottaa mm ompelu-, pakkaus-, ja postituspalveluita sekä yritysten verkkokauppatuotteiden varastointi- ja postituspalvelua ja erilaisia kokoonpanotöitä.

Työtoiminnan monipuolisuus takaa toipujalle mahdollisuuden valita itseään kiinnostavia, itselleen sopivia työtehtäviä.  Tehtäviä, jotka tukevat toipumista.

Yhteiskunnallinen yritys -logo

Niemikotisäätiö tuottaa yhteiskunnallista hyvää harjoittamalla vastuullisesti voittoa tavoittelematonta pitkäjänteistä mielenterveystyötä.

Palkkaamalla tai antamalla työtehtäviä osatyökykyiselle tuet tekijän sosiaalista kuntoutumista ja mahdollisuutta osallisuuteen.