Kulttuuripaja ELVIS

Niemikotisäätiön Kulttuuripaja ELVIS on nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien (18 – 35 v.) kohtaamispaikka, jossa luovien toimintojen ja ohjatun toiminnallisen vertaistuen kautta voit löytää mielekästä tekemistä jokapäiväiseen elämään. Tarjolla oleva toiminta on monipuolista…. lue lisää alta.

Päivätoiminta
Musiikkia
Kulttuuria

Kulttuuripaja ELVIS

Kulttuuripaja ELVIS ottaa uusia kävijöitä seuraavan kerran elokuussa 2019. Tutustumishaastatteluja voi varata 5.8.2019 alkaen.

Kulttuuripaja ELVIS on kiinni 8.7.-4.8.2019, mutta Toimintakeskus Villa Borgiksen avoin kesätoiminta palvelee myös Elviksen palvelunkäyttäjiä tuona aikana. Aurinkoista kesää!

KALENTERI

arkisin tai sovitusti

Lautatarhankatu 4, 00580 Helsinki

Heidi Tervonen, 050 404 0023

Tapio Kojo, 050 408 2259
Teppo Tolvanen, 050 588 2282
Niemikotisäätiön Kulttuuripaja ELVIS on nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien (18 – 35 v.) kohtaamispaikka, jossa luovien toimintojen ja ohjatun toiminnallisen vertaistuen kautta voit löytää mielekästä tekemistä jokapäiväiseen elämään.

Tarjolla oleva toiminta on monipuolista. Lähtökohtana ovat jokaisen omat kiinnostuksen kohteet ja voimavarat. Mielekkään tekemisen kautta voi kehittää elämän hallintaa ja oppia uutta. Yhdessä toimiminen vahvistaa sosiaalisia suhteita ja mahdollistaa kohtaamaan muita ihmisiä, joita kiinnostavat samanlaiset asiat.

Kulttuuripaja ELVIKSESSÄ on tehtäväänsä koulutettuja vertaisohjaajia, jotka itsekin ovat mielenterveyskuntoutujia. He suunnittelevat ja ohjaavat toiminnallisia vertaisryhmiä ja tässä heillä on tukena ELVIKSEN työntekijät. Vertaisohjaajat saavat toiminnastaan työosuusrahaa ja heille järjestetään säännöllinen vertaistyönohjaus. Vertaisohjaajat voivat olla myös yli 35-vuotiaita.

Toiminnalliset ryhmät

sisältävät monipuolisen kirjon erilaisia toimintoja mm. bändi- ja studiotoimintaa, eri instrumenttien soittamista, luovaa kirjoittamista, kädentaidollista työskentelyä, kuvataiteita, kulttuuriretkiä, atk-taitojen opettelua, lauta-, konsoli- ja tietokonepelien pelaamista, punttisaliharjoittelua, bujoilua, liikuntaa ja rentoutusta. Sisältöjä ja teemoja muutetaan tarpeen mukaan ja näitä suunnittelemassa ovat toimintaan osallistujat itse.

Toiminnalliset ryhmät ovat kooltaan pieniä ja pidetään yleensä klo 11.00 -18.00 välillä. Ryhmät ovat pääsääntöisesti avoimia ja pajatyyppisiä. Kesäaikaan ryhmätoiminta poikkeaa muusta vuodenajasta ja tarjolla on enemmän ulkoilua, retkiä ja työpajoja. Toimintaan kuuluu vuosittain myös viiden päivän talvi- ja kesäleiri. ELVIKSESSÄ pidetään noin kerran kuussa musajamit ja lavarunousklubi, joihin kävijöidemme lisäksi tervetulleita ovat myös kävijöiden ystävät, läheiset ja omaiset. Tällöin lava on vapaa erilaisille esityksille.

ELVIKSEN kävijöille tarjotaan myös informaatiota yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista osallistua, harrastaa, opiskella ja tehdä työtä.

Toiminnassa korostuvat voimavarakeskeisyys, toiminnallisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Mukaan toimintaan

Mukaan toimintaan pääseminen edellyttää helsinkiläisyyttä, voimassa olevaa hoitosuhdetta ja 18-35 vuoden ikää. Ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Voit lähettää meiliä osoitteella elvis(at)niemikoti.fi, jossa kerrot itsestäsi (kuka olet, minkälaiset asiat kiinnostavat, omat yhteystiedot meiliosoitteella ja puhelinnumerolla varustettuna). Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme henkilökohtaisen tutustumiskäynnin/haastattelun, jonka jälkeen voit osallistua toimintaan. Tutustumiskäynnille voit tulla yksin tai yhdessä esim. hoitotahon edustajan kanssa.

Infoa toiminnasta

Kerran kuukaudessa (yleensä kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 10-11) järjestämme AVOIN INFO -tuokion, johon ovat tervetulleita ihan kaikki ELVIKSEN toiminnasta kiinnostuneet. Infojen ajankohdat löydät kohdasta KALENTERI tai Kulttuuripaja ELVIS Facebook -sivustolta. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Fysioakustinen hoito

Kulttuuripaja ELVIKSEN kuntoutujien on helppo tulla fysioakustiseen hoitoon. Fysioakustista tuolia ohjataan tietokoneella, joka sisältää monia valmisohjelmia, joilla on turvallista aloittaa fysioakustiset hoidot. Yksilöllisiä ohjelmia on myös mahdollista tehdä. Keskimääräisesti hoitokerta on 10 – 40 minuutin mittainen. Laitteella voidaan ajaa joko rentouttavia tai eri tavoin aktivoivia ohjelmia yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Fysioakustinen hoito

Fysioakustiikalla tarkoitetaan äänivärähtelyn johtamista ihmiskehoon terapeuttisessa tarkoituksessa. Fysioakustista hoitoa käytetään jo laajalti Suomessa, Englannissa, Saksassa, USA:ssa ja useissa muissa maissa työterveydenhoidossa, urheilulääketieteessä ja –valmennuksessa, biofeedback-terapiassa, psykoterapiassa sekä vanhus- ja vammaiskuntoutuksessa. Myös monet yksityiset käyttäjät ovat havainneet menetelmän tehon stressiperäisten oireiden, kuten unettomuuden, kiputilojen, lihasjännityksien ja kohonneen verenpaineen hoidossa.

Siniääni

Fysioakustisessa menetelmässä käytetään matalajaksoista siniääntä, jonka taajuus vaihtelee välillä 27-113 Hz. Siniääni on mahdollisimman yksinkertaista akustista informaatiota. Se sisältää vain yhden ääniaallon. Normaalin elinympäristön äänet ovat summaääniä, joissa useat siniaallot sulautuvat yhteen ja muodostavat epäsäännöllisesti vaihtelevan summakäyrän. Matalan siniäänen etuja ovat hyvä läpäisykyky, tasainen stimulaatiovaikutus ja tarkka kontrolloitavuus.

Fysioakustinen tuoli on USA:n lääkintöhallituksen (FDA) rekisteröimä hoitoväline jonka on todettu vilkastuttavan verenkiertoa, vähentävän lihasjännityksiä sekä lieventävän kiputiloja. FDA rekisteröi menetelmän riskittömien hoitomuotojen 2. luokkaan eli (low risk device).

KALENTERI

Rekrytointi:

Tällä hetkellä ei avoimia harjoittelupaikkoja opiskelijoille

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta 
luotiin palvelunkäyttäjien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika