Mikä kokemusasiantuntija on?

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on kokemusta sairaudesta, vammasta, häiriöstä tai riippuvuudesta ja joka on käynyt kokemusasiantuntijan tehtäviin valmentavan koulutuksen. Kokemusasiantuntija voi olla diagnoosin saanut, kuntoutuja, palveluiden käyttäjä tai omainen.

Kokemusasiantuntijan kokemukset tarjoavat asiakaslähtöistä tietoa sairastamisesta, kuntoutumisesta, kuntoutujan arjesta, olemassa olevien palvelujen toimivuudesta ja uusien palvelujen tarpeesta. Kokemusasiantuntija toimii yhteistyössä työntekijöiden kanssa heidän työtään täydentäen, ei yksin.

Kokemusasiantuntijatoiminta perustuu sosiaali- ja terveysministeriön Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan vuosille 2009–2015 (Mieli 2009 suunnitelma). Suunnitelmassa todetaan, että kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään:

 • mielenterveys- ja päihdepalvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
 • kuntien strategiatyössä
 • kuntoutuksen työryhmissä
 • asumispalveluissa
 • tahdosta riippumattoman hoidon ja pakkotoimien vähentämiseen tähtäävässä työssä
 • erilaisissa asiantuntija-arvioissa
 • koulutuksessa ja tietoiskuissa ennakkoluulojen vähentämiseksi ja asiakkaan aseman vahvistamiseksi.

Lähde: Opas kokemusasiantuntijatoiminnasta, Outi Hietala ja Päivi Rissanen, 2015

Muita mahdollisuuksia kokemusasiantuntijan hyödyntämiseen:

 • uuden asiakkaan tai työntekijän haastattelussa
 • perehdytyksessä
 • yksikön esittelyssä
 • hoitokokouksessa
 • vertaisryhmässä

Myös nämä saattaisivat kiinnostaa sinua: