Mitä läheistyö on Niemikotisäätiössä?

Niemikotisäätiön päivätoiminnan yksiköissä järjestetään vuosittain erilaisia tapahtumia, joihin myös palvelunkäyttäjien läheiset ovat tervetulleita. 

Myös Niemikotisäätiön kokemusasiantuntijatoimintaan ja -koulutukseen omaiset ovat tervetulleita mukaan. https://niemikoti.fi/kokemusasiantuntijat/mika-kokemusasiantuntija-on/  

Kerran vuodessa järjestetään kaikille säätiön palvelunkäyttäjien omaisille ja läheisille suunnattu tapahtuma, jossa on mahdollisuus saada tietoa säätiön toiminnasta, omaisille ja läheisille tarkoitetusta tuesta sekä käydä keskustelua askarruttavista asioista. 

Niemikotisäätiö tekee yhteistyötä Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n kanssa.  

laheistapahtuma2024-09.v1

Kuvituspiirros

Et ole yksin!

Niemikotisäätiön palvelunkäyttäjän läheinen tai omainen, jos sinua askarruttaa jokin asia, ota yhteyttä läheis- ja omaistyötiimiimme: