Niemikotisäätiön organisaatio

Niemikotisäätiön hallitus

Niemikotisäätiön hallituksen jäsenet nimeää Helsingin kaupunki, Helsingin Diakoniassalaitos ja Y-säätiö.

Varsinaiset jäsenet

 • Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalveluiden johtaja, Helsingin kaupunki
 • Sami Keränen,psykiatria- ja päihdepalvelujen vs. päällikkö, Helsingin kaupunki
 • Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö,Helsingin kaupunki
 • Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki
 • Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki
 • Juha Kaakinen, toimitusjohtaja, Y-Säätiö
 • Tapio Tähtinen, liiketoimintajohtaja, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

Varajäsenet

 • Päivi Sjöblom, johtava ylihoitaja, Helsingin kaupunki
 • Liisa Niemi, apulaisylilääkäri, Helsingin kaupunki
 • Mikael Karell, vastaava taloussuunnittelija, Helsingin kaupunki
 • Mikko Tamminen, psykiatria ja päihdepalveluiden johtaja, Helsingin kaupunki
 • Pia Halinen, controller, Helsingin kaupunki
 • Timo Mutalahti, konsernilakimies, Y-Säätiö
 • Heli Alkila, palvelualuejohtaja, Helsingin Diakonissalaitos

Lisäksi FinFami Uusimaa ry:llä on Niemikotisäätiön hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänivaltaa.

YHTEISTYÖRYHMÄ

Ryhmän jäsenet koostuvat hallinnon edustajien, prosessivastaavien ja työntekijöiden lisäksi kokemusasiantuntijoista.

TOIMINNANJOHTAJA

Seppo Eronen

+358 40 840 0525
seppo.eronen@niemikoti.fi

OPERATIIVINEN JOHTORYHMÄ

 

APULAISJOHTAJA

Jouni Nisula

+358 40 522 8581
jouni.nisula@niemikoti.fi

TALOUSPÄÄLLIKKÖ

Mirja Kuopio

+358 50 328 0085
mirja.kuopio@niemikoti.fi

JÄLLEENVUOKRAUS

Isännöitsijä Anssi Kiuru

+358 45 139 4047
anssi.kiuru@niemikoti.fi

TYÖKESKUSTOIMINTA

Prosessivastaava Timo Heinilä
+358 40 707 2526
timo.heinila@niemikoti.fi

+ yksiköiden esimiehet

PÄIVÄKESKUSTOIMINTA

Prosessivastaava Heidi Tervonen
+358 50 404 0023
heidi.tervonen@niemikoti.fi

+ yksiköiden esimiehet

ASUMISPALVELUT

Jälleenvuokrauksen prosessivastaava
Timo Sampo
+358 50 404 0030
timo.sampo@niemikoti.fi

HALLITUS

 

OPERATIIVINEN HALLINTO

 

YDINPROSESSIT

 

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta luotiin asumiskuntoutujien ja asumiskuntoutuksessa työskentelevien ohjaajien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika