Kokemusasiantuntijuus Niemikotisäätiössä

Niemikotisäätiön kokemusasiantuntijatoiminnassa painotetaan yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta, jonka mahdollistaa syrjimätön toimintaympäristö. Niemikotisäätiön kokemusasiantuntijoilla on mm. seuraavanlaisia tehtäviä:

  • Vertaisohjaaja
  • Recovery-ryhmän jäsen
  • Yhteistyöryhmän jäsen
  • Asumistoiminnan arvioija ja kehittäjä
  • Toiminnallisen kuntoutuksen arvioija ja kehittäjä
  • Kokemuskouluttaja ja -ohjaaja

Tehtäviä muualla:

  • kuntoutujan tukihenkilö
  • kouluttaja
  • asiantuntija keskustelutilaisuudessa
  • tiedottaja

Kokemusasiantuntija-asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse kokemuskoordinaattori
Sirpa Sinisaloon, sirpa.sinisalo@niemikoti.fi

Myös nämä saattaisivat kiinnostaa sinua: