Toipumisorientaatio toiminnan viitekehyksenä

Toipumisorientaatiolla tarkoitetaan uuden, itselle merkityksellisen elämän luomista psyykkiseen tai muuhun pitkäaikaissairauteen sairastumisen jälkeen. Vaikka sairaus ei kokonaan paranisi tai paluuta aikaan ennen sairastumista ei olisikaan, on mahdollista toipua ja nähdä tulevaisuudessa toivoa.

Toipuminen tarkoittaa itselle merkityksellistä elämää ja identiteettiä sekä uskoa, toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Toipujan oma osallisuus, ihmissuhteet ja voimaantuminen ovat toipumisorientaation keskiössä.

Toipumisorientaatio on viime vuosina saanut yhä enemmän jalansijaa mielenterveystyössä palveluiden tarjoamisen lähtökohtana.

Niemikotisäätiön kokemusasiantuntija Heikki Krook teki toipumisorientaatiosta 6-osaisen podcastin, jonka jokainen jakso käsittelee yhtä toipumisorientaation kulmakiveä.