Toipumisorientaatio toiminnan viitekehyksenä

Toipumisorientaatiolla tarkoitetaan uuden, itselle merkityksellisen elämän luomista psyykkiseen tai muuhun pitkäaikaissairauteen sairastumisen jälkeen. Vaikka sairaus ei kokonaan paranisi tai paluuta aikaan ennen sairastumista olisi, on mahdollista toipua.

Toipuminen tarkoittaa itselle merkityksellistä elämää ja identiteettiä sekä uskoa, toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Toipujan oman osallisuus, ihmissuhteet ja voimaantuminen ovat toipumisorientaation keskiössä.

Toipumisorientaatio on viime vuosina saanut yhä enemmän jalansijaa mielenterveystyössä palveluiden tarjoamisen lähtökohtana. 

Scroll to Top
Vieritä ylös