Tuettu asuminen mielenterveyskuntoutujille

Niemikotisäätiön kuntouttava asumispalvelu muodostaa laaja-alaisen kentän eritasoisille mielenterveyskuntoutujille.

Arviointiprosessin jälkeen asiakkaalle valitaan hänen kanssaan sopivin asumisympäristö tavoitteena laajempi elämänhallinta ja itsenäisempi asuminen. Asumismuotoon sisältyy tarvittava huolenpito ja päivystys. Toipujaa myös ohjataan mahdollisuuksien mukaan hakeutumaan säätiön päivätoimintayksiköihin.

Asumiskuntoutusyksiköissä on ympärivuorokautisesti, virka-aikana ja tarvittaessa tuettua asumista. 

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

No items found

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpäivystys

No items found

Tuettu ja hajasijoitettu tuettu asuminen

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpäivystys

No items found

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon. Tukiasuntoja on noin tuhat, joista soluasuntoja parikymmentä. Asunnot ovat Helsingin kaupungin tai Asuntohankinnan omistamia, joita Niemikotisäätiön jälleenvuokraus nimensä mukaisesti jälleen vuokraa kuntoutujille. Asunnot ovat pääsääntöisesti yksiöitä ja kaksioita.

No items found

Steppi – asumisen arviointikurssi

Steppi-arviointikurssilla asumisen taitoja ja valmiuksia arvioidaan viisi viikkoa kestävän jakson ajan. Kolme huonetta ja keittiön käsittävässä huoneistossa on kaksi kurssilaista kerrallaan. Arviointikurssilla löydetään kurssilaiselle sopivin asumisen ja tuen muoto yhteistyössä lähettävän tahon ja kurssilaisen kanssa. 

No items found