Yhteiskunnallinen yritys -logo

Kirjaaminen Niemikotisäätiöllä -blogisarjassa kirjaamisasiantuntija Niina Sahlberg pohtii ja perkaa kirjaamista Niemikotisäätiön palveluissa ja kansallisissa muutostuulissa. Kansa-koulu -hankkeen kirjaamisvalmennus antoi hyvät eväät kirjaamiskäytänteiden tarkasteluun ja opetti paljon uutta. 

Sosiaalihuolto on kenttä, jossa voidaan olla mukana ihmisten elämässä monin eri tavoin ja monessa eri kohtaa. Kirjaaminen on yksi keskeisistä käytännöistä tässä työssä, ja sen merkitys on valtava. Se kätkee sisälleen valtaa ja vastuuta, samalla kun siihen liittyy erilaisia vaatimuksia, jotka on täytettävä asianmukaisesti.

Kirjaamiselle asetetaan erilaisia vaatimuksia sekä eettisistä että lainsäädännöllisistä syistä. On tärkeää, että kirjatut tiedot ovat objektiivisia, rehellisiä ja vapaita värittyneistä käsityksistä. Kirjaamisen on myös oltava selkeää ja ymmärrettävää, jotta tiedot ovat hyödyllisiä ja käyttökelpoisia niille, jotka niitä tarvitsevat.

Kirjaaminen antaa ammattilaisille valtaa valita, mitä tietoa tallennetaan. Tämä tieto voi koskea palvelunkäyttäjän tilannetta, tarpeita, tavoitteita ja edistymistä. Tämä valta on kuitenkin tasapainotettava vastuun kanssa. Ammattilaiset ovat vastuussa siitä, että kirjatut tiedot ovat tarkkoja, luotettavia ja asianmukaisesti suojattuja. Tämä on erityisen tärkeää, kun käsitellään ihmisten henkilökohtaisia ja arkaluonteisia tietoja. Kirjatut tiedot jäävät elämään palvelunkäyttäjän asiakaskertomukseen ja voivat vaikuttaa muiden työntekijöiden näkemyksiin ja palveluihin, mitä palvelunkäyttäjälle tulevaisuudessa tarjotaan.

Eritystä huomiota ammattilaisena tulee kiinnittää tulkintoihin. Meistä jokainen katsoo maailmaa omasta itsestään käsin. Jokaisen näkökulmaa värittää omat kokemukset, ajatukset ja tunteet. Sama tilanne voidaan nähdä niin monesta näkökulmasta, kuin on katsojia. Osa ammattitaitoa onkin omien tulkintojen erottaminen kirjauksissa siitä, mitä tosiasiallisesti on. Eri mieltä saa olla. Tärkeää on tuoda kaikkien osallisten näkökulmia esiin, myös palvelunkäyttäjän itsensä. 

Ihmisen huomion suuntaaminen on osin vaistonvaraista ja osin tahdonvaraista toimintaa. Ammattilaisella huomion suuntaamista ohjaa myös ammattitaito. Perinteisesti, kun käsitellään sosiaalialalla ihmisten asioita, huomio suunnataan siihen, mikä ei juuri nyt oikein toimi. Nämä kirjataan myös kirjauksiin. Se, mihin kiinnitämme huomiota, vahvistuu. Palvelunkäyttäjän tilanne voi näyttää todellisuutta vaikeammalta, jos kirjaukset täyttyvät pelkästään siitä, mikä ei juuri nyt ole onnistunut. Tällaisia kirjauksia ei ole kovin voimaannuttavaa lukea OmaKannasta. Voisimmeko ammattilaisina ottaa haasteisiin keskittymisen rinnalle mukaan myös ne onnistumiset?

Kun eri ammattilaiset työskentelevät saman asiakkaan parissa, kirjatut tiedot tarjoavat yhtenäisen käsityksen palvelunkäyttäjän tilanteesta. Tämä helpottaa sujuvaa tiedonvaihtoa ja varmistaa, että kaikki asianosaiset ovat ajan tasalla. Lisäksi kirjaaminen voi tukea palvelunkäyttäjän ja ammattilaisen välistä vuorovaikutusta, kun kirjatut tiedot toimivat jaettuna muistina aiemmista keskusteluista ja päätöksistä. Myös palvelunkäyttäjän osallisuus omassa elämässään lisääntyy, mutta lisää siitä toisella kertaa.