Visiomme

Niemikotisäätiö on paras paikka toipua

Niemikotisäätiön visiona on tarjota alansa paras kuntoutumisympäristö palvelujenkäyttäjille. Tässä toimintaympäristössä on tavoitteena tehdä jatkuvasti kaikki paremmin, jotta kuntoutuminen on mahdollista ja elämä mukavampaa ja vaivattomampaa. Ehkäisemme toiminnallamme syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.

Toiminta-ajatuksemme

Toipujan näkökulmasta, toipuja keskiössä

Niemikotisäätiö on mukana monella tavalla helsinkiläisten mielenterveyskuntoutujien elämässä. Säätiö järjestää asumista, työtä, koulutusta, valmennusta, opiskeluita ja päivä- ja vapaa-ajantoimintaa.

Toiminta perustuu toipumisorientaatioon. Palveluiden käyttäjien itsenäinen päätöksenteko, oma kokemus, omat tavoitteet ja toiveet ovat keskeisellä sijalla toipumisessa. Säätiö toimii moniammatillisena ja verkostoituneena toimijana, tärkeänä osana Helsingin mielenterveyspalveluja. Niemikotisäätiö osallistuu aktiivisesti myös toimialan valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Yleishyödyllistä toimintaa mielenterveyskuntoutujien hyväksi

Vuonna 1983 perustettu Niemikotisäätiö – Stiftelsen Uddhemmet toteuttaa sääntöjensä mukaan sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä helsinkiläisille avohoidossa oleville mielenterveyskuntoutujille. Säätiö on vuodesta 2011 lähtien ollut Helsingin kaupungin tytäryhteisö, osa kaupunkikonsernia. Niemikotisäätiö toimii yleishyödyllisiä periaatteita noudattaen ja säätiön tarkoituksena ole tuottaa voittoa. Suomalaisen työn liitto myönsi Niemikotisäätiölle Yhteiskunnallisen yrityksen merkin vuonna 2016.

Niemikotisäätiön visio – paras paikka toipua

Niemikotisäätiön visiona on tarjota alansa paras toipumisympäristö palvelujenkäyttäjilleen. Tavoitteenamme on tehdä jatkuvasti kaikki paremmin, jotta toipuminen on mahdollista ja elämä mukavampaa ja vaivattomampaa. Ehkäisemme toiminnallamme syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.

Toipumisorientaatioon perustuvaa monipuolista toimintaa

Olemme monella tavalla mukana helsinkiläisten mielenterveyskuntoutujien elämässä. Järjestämme asumista, työtä, koulutusta, valmennusta, opiskeluita ja päivä- ja vapaa-ajantoimintaa. Palvelumme tarjoavat selkeän kokonaisuuden, jotka tukevat palvelunkäyttäjiä heidän elämänsä eri vaiheissa.

Toimintamme perustuu toipumisorientaatioon. Tämän toimintafilosofian mukaisesti palveluidenkäyttäjien itsenäinen päätöksenteko, oma kokemus, omat tavoitteet ja toiveet ovat keskeisellä sijalla toipumisessa. Olemme omalta osaltamme vahvasti tuoneet toipumisorientaatioajattelua suomalaiseen mielenterveystyöhön. Osallistumme aktiivisesti toimialamme valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Asiantuntevuus, luotettavuus, vastuullisuus ja tasa-arvo muodostavat toimintamme arvopohjan. Kaikessa toiminnassamme pyrimme myös taloudellisuuden ja ympäristönäkökulmien huomioimiseen. Niemikotisäätiö on saanut Helsingin kaupungilta Ekokompassi-sertifikaatin tunnustuksena sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitamiseen ja kehittämiseen.

Palveluiden laatu ja vaikuttavuus etusijalla

Palveluidemme laadun ja vaikuttavuuden jatkuva arvioiminen ja kehittäminen ovat meille erityisen tärkeitä. Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut ovat paitsi palvelunkäyttäjän edun mukaisia myös taloudellisesti järkevin tapa tuottaa palveluita pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Uskomme yhteiskehittämiseen, eli kehitämme ja myös arvioimme palveluitamme yhdessä palvelunkäyttäjien ja muiden kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta luotiin asumiskuntoutujien ja asumiskuntoutuksessa työskentelevien ohjaajien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika