Asumiskuntoutuspalvelut

Niemikotisäätiön kuntouttava asumispalvelu muodostaa laaja-alaisen kentän eritasoisille mielenterveyskuntoutujille. Arviointiprosessin jälkeen asiakkaalle valitaan hänen kanssaan sopivin asumisympäristö tavoitteena laajempi elämänhallinta ja itsenäisempi asuminen.

Asumismuotoon sisältyy tarvittava huolenpito ja päivystys. Toipujaa myös ohjataan mahdollisuuksien mukaan hakeutumaan säätiön päivätoimintayksiköihin.

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

AKKU–yksikön asiakkaat ovat helsinkiläisiä aikuisia mielenterveyskuntoutujia, joilla ei ole varmaa käsitystä asumisen taidoistaan ja jotka ovat asunnottomia tai syrjäytymisuhan alla. Asiakkaat tulevat arviointijaksolle sairaalasta, asuntolasta, omasta asunnosta, vanhempien luota tai SAS-ryhmän ohjaamana. AKKU on osa Niemikotisäätiön jälleenvuokraustoimintaa.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta luotiin asumiskuntoutujien ja asumiskuntoutuksessa työskentelevien ohjaajien tueksi.

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta luotiin asumiskuntoutujien ja asumiskuntoutuksessa työskentelevien ohjaajien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika