Niemikotisäätiölle keskeinen asia – ympäristön hyvinvoinnin lisääminen – ottaa hienoja kehitysaskelia arjen työssä. 

Yksiköiden ympäristötyöryhmissä pidetään yllä omia ympäristösuunnitelmia, joissa otetaan huomioon säätiön ympäristötyöryhmän luomat ajankohtaiset kuukausiteemat. Sen lisäksi, että teema huomioidaan työntekijöiden toimintatavoissa, se käydään myös palvelunkäyttäjien kanssa läpi. Näin ympäristö- ja hyvinvointityö saa moninkertaisen näkyvyyden ja vaikutuksen Niemikotisäätiössä.

Tältä näyttää esim. Lassilan tuettujen asuntojen ympäristötyöryhmän muistio.

  • Ekin kokemus ympäristötyöryhmän pitkäaikaisena jäsenenä on, että kaiken lähtökohtana on itse kierrättää jätteet. Tärkeää on myös positiivinen mieli ympäristötyötä kohtaan.
  • Keskustelimme ympäristötyöryhmän tehtävistä Lassilasta. 
  • Sovittiin, että seinälle kootaan infoa Lassilan ympäristöasioista ja luettavaksi myös Lassilan ympäristötyöryhmän kokousmuistio.
  • Tilataan lajitteluohjeita jaettavaksi Lassilan asukkaille. 
  • Aina uuden asukkaan muuttaessa voisi antaa tiedotteen jätteiden lajittelusta / kierrätyksestä Lassilassa.
  • Tarvittaessa voidaan myös opastaa jätehuoneessa, mistä löytyvät astiat eri jätteille. 
  • Niemikotisäätiön yhteisiä ympäristöteemoja esiteltäisiin yhteisökokouksissa sekä laitettaisiin kulloinen teema tiedoksi ympäristöasioiden ”ilmoitustaululle”. 
  • Suunniteltiin, että järjestetään ympäristöasioihin (erityisesti jätteiden lajitteluun) liittyvä tapahtuma, minkä sisällön Lassilan ympäristötyöryhmä yhdessä suunnittelee. Alustavasti kaavailtiin ajankohdaksi to 5.5 klo 15. 
  • Eki nosti pohdittavaksi, että voisiko sekajätteeseen päätyvää jätettä erotella nykyistä tarkemmin esimerkiksi muovi- ja paperiosat jostakin jätteestä irrottaen. Lisäksi mahdollisuudesta tekstiilien ja kankaiden kierrätykseen voisi ottaa selvää.
  • Seuraavan Lassilan ympäristötyöryhmän kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.

Alla olevassa kuvassa harvinainen tapahtuma: Kohtalonköynnös kukkii Lassilan yhteistilassa.