Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka Oy) ja As Oy:n (Heka As Oy) vaatimat vuokrankorotukset vuodelle 2024 ovat aiheuttaneet vakavia huolenaiheita Niemikotisäätiön palvelunkäyttäjille ja henkilökunnalle. Mediassa paljon puhuttaneet vuokrankorotukset koskettavat valitettavasti myös osaa palvelunkäyttäjistämme. Tieto tulevista korotuksista on lähetetty asukkaillemme.

Niemikotisäätiön suurin asumisyksikkö, Jälleenvuokraus, toimii nimensä mukaisesti jälleenvuokraajana eli asunnon edelleen vuokraajana. Kun asunnon omistaja (kuten Heka Oy/Heka As Oy) nostaa vuokraa, tarkoittaa tämä vuokrankorotusta asiakkaallemme.

Heka As Oy:n hallitus teki 4.10.2023 päätöksen nostaa vuokria 12 %. Heka Oy:llä korotukset vaihtelevat. Tämä aiheuttaa suoraan saman kokoisen nousun asukkaiden vuokriin eikä Niemikotisäätiöllä ole valitettavasti päätäntävaltaa tässä asiassa.

Heka toimii omakustannusperiaatteella; kaikki toiminnan kulut tulee kattaa vuokrilla. Vuokrankorotukset perustellaan nousevilla lainanhoitokuluilla sekä korjauskustannusten ja yleisen kustannustason nousulla. Heka on ilmoittanut, että alunperin korotustarve olisi ollut suurempi, mutta aikaisempien vuosien ylijäämällä on pystytty kattamaan osa kustannuksista. Heka on myös aloittanut säästötoimenpiteet, jotta tulevan vuoden kaltaisilta korotuksilta jatkossa vältyttäisiin.

Niemikotisäätiö on jo kuluvan vuoden aikana irtisanonut pinta-alaltaan isoja ja kallisvuokraisia huoneistoja ja alkanut vuokrata pienempiä ja vuokraltaan edullisempia asuntoja.

Vinkit asukkaillemme

  • Selvitä oikeutesi asumistukeen.
  • Tarkista nykyinen asumistukesi uudelle vuokralle.
  • Perehdy asiaan osoitteessa https://www.kela.fi/asumisen-tuet
  • Jos on kysyttävää, soita Kelaan ma–pe klo 9–16
  • Kela: yleinen asumistuki puhelin 020 692 210
  • Kela: eläkkeen ja kuntoutustuen saajan asumistuki puhelin 020 692 202

Älä jää huolesi kanssa yksin

Jälleenvuokrauksen ohjaajat ovat tavoitettavissa ma–to klo 8–16 ja pe 8–14.15. Omaohjaajat tukevat ja neuvovat myös asumistuen hakemiseen liittyvissä asioissa Jälleenvuokrauksen asukkaita.
Katso yhteystiedot >

Esimerkki jälleenvuokrauksesta:

Asunnon omistaja

Heka Oy tai Heka As Oy perii vuokrasta ns. omakustannushintaa.

Asunnon jälleenvuokraaja

Niemikotisäätiö Jälleenvuokraus välittää asunnon edelleen palvelunkäyttäjälleen eikä ota voittoa välistä.

Asukas

Niemikotisäätiön palvelunkäyttäjä halutessaan hakee Kelalta tukea asumiseen ja maksaa vuokran.


Lue lisää Hekan tiedotteesta