Työtoiminta on osa ryhmämuotoista toimintaa. Työtoiminnassa, jossa osallistujat ovat pääasiassa työkyvyttömyyseläkkeellä, toiminnan ensisijainen tavoite on työllistymisen sijasta toimintakyvyn tukeminen ja osallisuuden ja yhteisön, johon kuulua, tarjoaminen. Parhaimmillaan toiminnassa solmitaankin ystävyyssuhteita, jotka kantavat myös toimintaan osallistumisen ulkopuolella.

Kuitenkin työtoiminnassa tehtävät työt ovat ihan oikeita töitä, kuten laboratoriokomponenttien pussittamista tai esim. rautakauppoihin menevien tuotteiden pussittamista. Siis taitoja ja tarkkuuta vaativia töitä. Työnteko tuo tekijälleen usein myös ylpeyden tunteen omien kättensä jäljen näkemisestä. Työn ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata oikeaa työtä eikä töiden tekemisestä saa koitua kohtuutonta painetta. Osa työtoimintaan osallistuvista henkilöistä on ehtinyt tehdä työuran ja taustalla voi olla vaikkapa loppuun palamista. Osa taas ei ole ennen sairastumistaan ehtinyt hankkia työkokemusta, joten täällä täytyy olla turvallista kokeilla erilaisia töitä.

Koska kaikki saavat eläkettä tai kuntoutumisrahaa, ei laki salli varsinaisen palkan maksamista, mutta meillä maksetaan ns. ”työosuusrahaa” lain sallimissa puitteissa ja se on verotonta ansaitsijalleen. Sillä rahalla pystyy ehkä hankkimaan jotakin sellaista, mitä ei muuten pystyisi. 

Myös ohjaajan näkökulmasta työ on antoisaa ja monipuolista. Yksilöllisten kuntoutumisen prosessien tukemisen lisäksi ohjaajalla on iso rooli ryhmähengen luomisessa. Myös sillä, että toimintaan osallistuvat otetaan mukaan yritysyhteistyöhön ja päättämään, millaisia töitä halutaan tehdä, on merkitystä osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksissa. Ohjaajat ovat vastuussa siitä, että työtoiminnassa on töitä, he hoitavat yrityskontaktit ja toimintaan osallistuvien on hyvä hahmottaa oma merkityksensä prosessissa. Kun työt tehdään huolella niin niitä riittää jatkossakin. Jokaisen panos on arvokas ja sillä on merkitystä. Usein myös opettelemme yhdessä töiden tekemisen ja monesti parhaimmat ideat syntyvät juuri ryhmäläisiltämme. Jotkut yritykset ovat vakituisia asiakkaitamme ja kun työt tulevat tutuksi, aina löytyy ohjaajan avuksi työn neuvojia uudelle ”tulokkaalle”.

”On syy herätä aamulla, kun on sopinut tulevansa toimintatalolle. Tuntee itsensä merkitykselliseksi ja oppii myös aina uutta”, sanoo työtoimintaan osallistuva Harri.

Aina joskus joku kuitenkin lähtee myös opiskelemaan tai takaisin työelämään, vaikka se ei meidän ykkösprioriteettimme olekaan. Työtoimintaan osallistuminen on varmasti tukenut tässä prosessissa. Myös vanhuuseläkkeelle on meiltä jääty. Miltei koko elämän kirjo on täällä nähtävillä.