Kattavaa työpajatoimintaa, lounasravintola-kahvila, Ylöjärven piste, asumispalvelut, Mielen Avoin Opisto, jossa liikuntahanke sekä kokemusasiantuntijatoimintaa, avoin paja Inspis sekä mielenterveyskahvila kerran viikossa: Tampereella niistä huolehtii Mielen ry, jossa kävimme vierailulla 6.6.2019. Koordinaattori Jenni sekä kokemusasiantuntijat Aksu ja Heini esittelivät meille sen, mitä myös me teemme Niemikotisäätiössä tahollamme ja mitä he tekevät Tampereella.

Tampereen toiminta on osaltaan jo vuosien varrella ollut yksi esikuvistamme, kun valmistelemme ja teemme kokemusasiantuntijatoimintaa. Meilläkin kokemusasiantuntijoita pidetään kouluttajina ja luennoijina ryhmille ja yhteisöille. Meilläkin kokemusasiantuntijat toimivat asiakkaiden (palvelunkäyttäjien) edustajina palvelujärjestelmän kehittämistyöryhmissä. Meilläkin he toimivat keskustelun alustajina ja ohjaajina matalan kynnyksen ryhmissä. Meilläkin he ovat ryhmänohjaajia, asiakastapaamisen keventäjiä ja ammattilaisten työpareja erilaisissa tehtävissä. Meilläkin he virittävät toivoa ja keskustelua hoidollisissa potilasryhmissä. Meidänkin kokemusasiantuntijamme esiintyvät tarvittaessa mediassa.

Kokemusasiantuntija saa aina rahallisen palkkion tai palkan työstään. Kokemusasiantuntijan saa Mielen ry:stä täyttämällä hakemuksen, joka löytyy netistä heidän kotisivuiltaan. Koulutus kestää sata tuntia/kahdeksan kuukautta ja sisältää itsenäisen työskentelyn osion. Tamperelaiset isäntämme huolehtivat koulutuksesta ja töihin tilauksista. Tilaukset ja tilaajat muuttuvat vuosi vuodelta vaativimmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi. Se on yksi suunnista, joihin ala kehittyy luonnollisesti. Tässä työssä onkin hyvä pysyä tilanteen tasalla.

Sitten knoppitietoon:

 • Mielen ry suorittaa noin 400 tilattua kokemusasiantuntijatehtävää vuodessa.
 • Usein moni pohtii vertaisohjaajan ja kokemusasiantuntijan eroa. Vertaisohjaaja on toiminnallinen ja toimii toisten vertaisten kanssa. Koulutettu kokemusasiantuntija on nimensä mukaisesti asiantuntija ja työskentelee yhdessä ammattilaisten kanssa.
 • Mielen ry:ssä käytössä on 14-osainen WEMWBS-arviointi, jota isäntämme pitivät tosi hyvänä arviointimallina.
 • Toiminnan rahoitus tulee pääasiassa STEAlta, Tampereen kaupungilta tulee myös osuus.
 • Toiminta kattaa kaikki alueet kuten verkostoitumisen.
 • Opinnollistamisesta: Kokemusosaaminen on vuoden 2019 alusta lähtien sisällytetty osaksi ammatillista koulutusta. Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen on kirjattu yhdeksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi. Mielen Avoin Opisto suunnittelee ko. tutkinnon osan opinnollistamista yhteistyössä Mielen ry:n työpajojen kanssa.
 • Sosiaalialan ammattilainen Jenni korostaa jatkuvan kehittämisen ja oppimisen tärkeyttä.
 • Oma tarina on keskeinen kokemusasiantuntijatoiminnassa ja varsinkin alussa kerronnalle taataan turvalliset puitteet.
 • Kokemusasiantuntijatehtävät monipuolistuvat, siksi asioiden rajaaminen on tärkeää samoin kuin kokemusasiantuntijan rooli.
 • Sote-alalla on omat erityispiirteensä.
 • Yksi tärkeä aspekti on toipuminen ja kasvaminen prosessina.

Järjestelmätietous auttaa myös kokemusasiantuntijoita. Kierros Mielen ry:n eri pisteissä oli hyvin valaiseva. Toiminta on fiksusti kasattu aika lailla yhteen paikkaan, tai ainakin toisiaan hyvin lähellä oleviin pisteisiin. Toiminta on monipuolista, osassa aloista kuten puu- ja metallipuolella vain taivas tuntui olevan rajana. Tehtäviin saa perehdytyksen, joten aiempaa osaamista ei vaadita. Ihmiset ovat mukavia ja kaikki on hyvin päälliköityä. Voisin suositella paikkaa hyvälle ystävälle.

Päivi Savolainen
Kokemusasiantuntija

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta 
luotiin palvelunkäyttäjien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika