Mediatiedote

40 vuotta sitten Suomessa pelättiin mitä tapahtuu, kun psykiatrisia sairaaloita aiottiin lopettaa ja hoito muuttaa avohoidoksi. Niemikotisäätiötä perustamassa ollut Leena Juslin käveli Hesperian sairaalan yksikköön ja sanoi työntekijöille:

“Tästä tulee nyt Niemikotisäätiö, voitte lähteä tai jäädä.”

Moni jäi ja teki pitkän uran Niemikotisäätiössä.

Psykiatristen sairaaloiden lopettamisboomi maailmalla saavutti 1980-luvulla Suomen, jolloin hoidon painopistettä alettiin siirtää sairaalahoidosta avohoitoon. Helsingissä avohoitoa kehittämään perustettiin Niemikotisäätiö vuonna 1983. Seuraavina vuosikymmeninä monet suuret mielisairaalat, kuten Nikkilä, Lapinlahti ja Hesperian sairaala lopettivat toimintansa.

Suljetulta osastolta omaan kotiin

Toiminta käynnistettiin ihmisten kanssa, joista osa oli ollut jopa 20 vuotta Nikkilässä suljetulla osastolla. Opeteltiin perusasioita, kuten itsestä ja kodista huolehtimista, ruuanlaittoa, raha-asioiden hoitoa ja Helsingissä liikkumista. Niemikotisäätiö pyrki lähestymään asiakkaitaan entisen analyyttisen ja ylhäältä päin sanelevan hierarkisen hoitosanelun sijaan uudella tavalla siten, että kuntoutujat olivat aktiivisia toimijoita omassa kuntoutumisessaan.

Toipumisorientaation tulo Suomeen

Vuonna 2015 maailmalla ja myös Suomessa otettiin käyttöön recovery/toipumisorientaatio viitekehykseksi mielenterveyskuntoutukseen. Käytännössä Niemikotisäätiö oli noudattanut pitkälti näitä periaatteita jo perustamisestaan lähtien. Kuntoutumisen – tai toipumisen – keskiössä ovat osallisuus, toivo, myönteinen minäkuva, vahvistuminen ja merkityksellinen elämä.

Merkityksellistä arvotyötä

Tällä hetkellä Niemikotisäätiössä on yli 1600 palvelujen käyttäjää. Palveluista suurin osa on eri tasoisesti tuettua asumista ja palvelunkäyttäjille on myös tarjolla aktiviteetteja kuten päivätoimintaa, valmennusta ja työtoimintaa. Säätiössä on noin 110 työntekijää, jotka alan yleisiin trendeihin verrattuna viihtyvät työssään hyvin – keskimääräinen työssäoloaika on yli 11 vuotta. Niemikotisäätiö on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys ja toipumisorientaation lisäksi toimintaa ohjaa ympäristön huomioiminen kaikessa arjen työssä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla. 

Niemikotisäätiö juhlii 40-vuotista taivaltaan Kulttuuritalolla Helsingissä 12.10.2023 klo 12-15. Juhlassa esitetään palvelunkäyttäjien itse sanoittama laulu. Mukana myös Värttinä!

Pyydämme juhliin osallistuvia toimittajia kertomaan haastattelu- ja kuvaustoiveensa etukäteen osoitteeseen viestinta@niemikoti.fi

Kuvassa Niemikotisäätiötä 20 vuotta luotsannut Seppo Eronen käsissään Nikkilän sairaalassa aikanaan käytössä ollut työntekijöiden takki. Juuri perustetussa Niemikotisäätiössä tällainen näkyvä hierarkia poistui samantien ja työntekijät toimivat kuntoutujien kanssa samoissa tiloissa omissa vaatteissaan. Taustalla tauluissa ”Hesperian herra” psykiatri Toivo Pihkanen, joka oli pitkään mukana Niemikotisäätiön hallituksessa ja toimintaa perustamassa ollut ja johtajana toiminut Leena Juslin.

Kuvan voi ladata alkuperäisessä koossaan klikkaamalla.