Tänään työvalmennuskurssilla käsittelimme työhyvinvointiin liittyviä aiheita learning cafe-menetelmää hyödyntäen 😊. Lisäksi keskustelimme työelämästä nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Pohdimme myös minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja työelämässä odotetaan työntekijöiltä ja mitä velvollisuuksia työnantajalla on työhyvinvoinnin edistämiseksi.Avaa Facebookissa

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta 
luotiin palvelunkäyttäjien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika