Tänään kuulimme Asta Hiippalan tekemän tutkimuksen tuloksia. Aiheena oli miten kuntoutujat kokevat kaupunkiympäristön. Asta nosti esiin kolme kohtaa eli viheralueiden merkityksen tärkeys, alueellisen eriytymisen pysäyttäminen sekä sen että lähialueiden palveluiden palauttaminen olisi tärkeää. Lisää ja tarkempaa tietoa Astan tutkimuksesta Haagan Haiku-lehdessä nro. 2/2019.