Rekrymessuilla jaettujen esitteiden kuvakooste.

Työelämä kehittyy jatkuvasti sekä sisällöltään että arvoiltaan. Kehityksen myötä työelämän vastuulliset toimijat pyrkivät edistämään tasa-arvoa ja inklusiivisuutta kaikilla tasoilla. Yksi merkittävä askel Niemikotisäätiössä kohti tätä päämäärää oli työnantajille suunnatut osatyökykyisten rekrytointimessut toukokuussa Metropolian Myllypuron kampuksella. Tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan ja se tarjosi hienon mahdollisuuden työnantajille rekrytoida motivoituneita työntekijöitä sekä työtä etsiville päästä verkostoitumaan ja parhaimmillaan myös työelämään.

Yhteistyöyrityksiä tarvitaan

Työvalmennuskentällä on havaittu tarve yhteistyön kehittämiseen työnantajien kanssa. Usein valmentajat törmäävät siihen, ettei työnantajilla ole tietoa osatyökykyisyydestä tai saatavista tuista. Osatyökykyisen rekrytointiin saa työvalmentajan tuen työntekijälle ja myös työnantajalle. Työvalmentaja voi auttaa työnantajaa selvittämään palkkauskustannuksiin mahdollisesti saatavia tukia. Osapuolet eivät jää yksin ja yhteistyöstä on hyötyä kaikille.

Osatyökykyisissä iso työvoimareservi

Osatyökykyisten työllistämistä on Suomessa pidetty tärkeänä yhteiskuntapoliittisena tavoitteena taloudellisten säästöjen ja työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämisen ansiosta. Vaikka osatyökykyisillä on erilaisia fyysisiä, henkisiä tai neurologisia haasteita, he ovat kyvykkäitä ja motivoituneita työskentelemään sopivissa tehtävissä. Työntekijän panos voisi olla arvokas organisaatiolle, mutta työn saamisessa ja työelämässä etenemisessä on esteitä. Näiden esteiden purkamiseen rekrymessut pyrki ja pääsikin, kun työnantajat, -tekijät  ja viranomaiset kohtasivat toisensa. 

Pitkästä yhteistyöstä konkreettista hyötyä

Niemikotisäätiön Valtti Valmennuksen työvalmentaja Satu Rintala avasi tapahtuman ja kertoi mm. kuinka vakituisen yhteistyökumppanin kanssa voidaan täsmävalmentaa työntekijöitä eri tehtäviin ja työkokeilujen tehtävät voidaan yhdessä räätälöidä selkeiksi ja näin helpottaa perehdyttämistä. Työtehtävissä mennään aina työnantajan tarpeet edellä; parhaiten työhön sopiva ihminen valmennetaan juuri siihen työhön, johon tekijää todella tarvitaan. Lue lisää Valtti Valmennuksen tuetusta keikkatyöstä >

Tapahtumassa kuultiin myös TE-palveluiden työkykykoordinaattoreita, jotka kertoivat palkkatuista ja muista etuuksista työnantajille. Työnantajien ja -tekijöiden kertomat kokemukset olivat ilahduttavan positiivisia.

Tapahtuman järjestäjillä – Niemikotisäätiön Valtti Valmennus, Helsingin IPS – sijoita ja valmenna -palvelut, EskoTyö Oy, Helsingin ja Itä-Uudenmaan Klubitalot ja Metropolia Ammattikorkeakoulu – oli omat ständit, joissa toimijat antoivat halukkaille lisätietoa ja ohjasivat oikealle taholle tarvittaessa. Tilaisuuden päätti Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämä kiva pikarekrytointimahdollisuus, jossa työnantajat ja -tekijät kävivät keskustelut speed dating -hengessä.

Rekrytointimessujen kaltaiset tapahtumat auttavat työnantajia ymmärtämään paremmin osatyökykyisten palkkaamisen tuomia mahdollisuuksia. Monet työnantajat ovatkin huomanneet, kuinka osatyökykyiset tuovat mukanaan ainutlaatuista osaamista, luovuutta ja sitoutumista työhön. Tapahtuma kannustaa myös työnantajia tarkastelemaan työympäristöjään inklusiivisemmin. Tämä voi parhaimmillaan johtaa muutoksiin työpaikan suunnittelussa, kuten esteettömyyden parantamisessa tai työajan joustoissa. Inklusiivisempi työympäristö hyödyttää kaikkia työntekijöitä, purkaa ennakkoluuloja, edistää monimuotoisuutta ja parantaa työilmapiiriä.