”Ilmastomme ja ympäristömme voivat huonosti. Yksittäinen pieni teko johtaa suureen saavutukseen – annetaan ympäristöllemme mahdollisuus toipumiseen ja monimuotoisuuteen.”

Niemikotisäätiö on sitoutunut toteuttamaan ekologista, sosiaalista- ja taloudellista kestävää kehitystä. Ympäristöasioissa suositaan laadukkaita ja kestäviä tarvikkeita, kierrätystä monipuolisesti hyödyntäen. Ympäristöön kohdistuvaa kuormaa vähennetään hankkimalla ekologisesti tuotettua energiaa sekä valitsemalla arkikäyttöön ympäristöystävällisiä tuotteita.

Sote-alan toimijuuteen kuuluu ympäristötyö. Haluamme olla Sote -sektorilla se toimija, joka sitoutuneesti ja määrätietoisesti omilla toimillaan edistää ja toteuttaa hyviä ympäristötekoja yhdessä henkilöstön, palvelujenkäyttäjien ja verkoston kanssa.

Vuoden 2019 ympäristöohjelmassa kiinnitämme huomioita erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:

Ympäristöystävällinen ja uusiutuva energia

1. Ympäristösertifioitu sähkösopimus voimassa 2020 saakka.
2. Vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan energiasyöpöt ja vialliset laitteet uusiin; sellaisiin, jotka ovat energiatehokkaita ja kestäviä.
3. Jälleenvuokrauksen henkilökunnan käyttöön tehdään päivitetty työohje, jossa huomioidaan kootusti ympäristöasiat kotikäynneillä ja raportoidaan puutteista.
4. Lisätään yksiköiden sisäiseen palokierroslomakkeeseen laite- ja kiinteistökohtainen seuranta ja valvonta.

Jätteiden vähentäminen ja lajittelu

1. Tehdään yksikkökohtainen kysely jätteiden määrästä ja lajittelujakeista sekä tehdään näistä yhteenveto.
2. Järjestetään infotilaisuus ruokahävikkiin liittyen, raportoidaan viikon tuloksista.

Logistiikka ja liikkuminen

1. Leasing-autokanta vaihdetaan sopimusten vaihtuessa entistä vähäpäästöisemmäksi.
2. Osallistutaan hissittömään huhtikuuhun.
3. Kilometrikisaan osallistutaan myös vuonna 2019.
4. Kaupunkipyöräilystä järjestetään info-tilaisuus (HEPO).

Materiaalitehokkuus

1. Ompelimo & Olohuoneessa jatketaan kiertotalouden periaatteita huomioivaa tuotekehitystä ja tuotteiden markkinointia jatketaan edelleen.
2. NIKSUN (intran) kautta kierrätämme edelleen ehjiä kalusteita, laitteita yms. palvelujenkäyttäjien ja toimipisteiden käyttöön.
3. Ruokahankintoihin liittyen järjestämme infotilaisuuden ja ympäristötyöryhmä lähettää aiheesta materiaalia.

Viestintä ja vaikuttaminen

1. Niemikotisäätiön ympäristötyöasioita tiedotetaan organisaation sisällä 8–12 kertaa vuodessa.
2. Järjestetään ekotukikoulutus palvelujenkäyttäjille syksyllä 2019.
3. Järjestetään 2–3 tapahtumaa ekotukihenkilöille.
3. Yksiköille annetaan tehtäväksi miettiä omaa ekotekoa. Ympäristötyöryhmä valitsee ja Niemikotisäätiö palkitsee vuoden 2019 ekoteon.

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta 
luotiin palvelunkäyttäjien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika