Niemikotisäätiössä on valittu vuoden ekoteko vuosia ja tällä kertaa ympäristötyöryhmä ideoi vuoden 23 ekoteon valinnan säätiön työntekijöiden yhteiseksi äänestykseksi. Joulukuussa työntekijät saivat ilmoittaa ekotekoehdokkaansa ja tammikuun ensimmäisillä viikoilla äänestää suosikkinsa. Ääniä annettiin yhteensä 33 ja ylivoimaiseksi ääniharavaksi osoittautui Malmin Green care -toiminta Malmin päivätoimintakeskuksen viereisellä Green City Farm -pellolla.

Malmin päivätoimintakeskuksen omat perustelut:

Niemikotisäätiö lähti yhteistyöhön Perho Liiketalousinstituutin kanssa joulukuusta 2021 ja toiminta toteutui vuoden 2022 aikana. Toukokuusta alkaen lokakuun loppuun joka viikko torstai-iltapäivisin toteutui kaksi peltotoiminnan ryhmää, toiminta oli suunnattu kaikille säätiön palvelunkäyttäjille tiedottaen myös me.niemikotisäätiö sivustolla ja ryhmästä julkaistiin blogia.

Sitoutuneiksi osallistujiksi ryhmiin tuli Elviksen, Villa Borgiksen, Malmin ja Ompelimon palvelunkäyttäjiä (yht. ehkä n. 20 eri henkilöä). Lisäksi pellolla oli oma iltapäivä henkilöstölle.

Elvikseen, Malmille ja Villa Borgikseen sekä Haagan keittiölle järjestettiin lähipellon vihannesten toimitukset viikoittain kasvukautena ja näin saatiin lisättyä kasvisten syöntiä ja ennen kaikkea monipuolista tietämystä lähiruoan käytöstä. Puutarhatoiminnassa pellolla kuultiin kestävästä kehityksestä, ekosysteemistä, hiilinielusta ym. ihan käytännön tasolle viljelyssä huomioitavien ekologisten periaatteiden toteuttamiseen (biolannoitteet, vuoroviljely, luonnon omat torjuntakeinot tuholaisiin, mehiläiset pölyttäjinä jne.) ja käytiin laaja-alaisesti keskustelua myös koko maapallon kantokyvystä. Lisäksi puutarharyhmien aluksi oli viljelyn vuodenkierron seurantaa ja luonnon havainnointia.

Luonnon hyvinvointivaikutukset tulivat esiin mm. mielen rauhoittumisena, levollisuutena, hyvänä olona toiminnan jälkeen, virkistymisenä, aistien virittäytymisenä (tuoksut, maut, värit jne.), stressitason laskuna ja luontevassa tilanteessa tapahtuneina onnistumisen kokemuksina niin sosiaalisesta yhdessäolosta kuin itse tekemisestäkin.

Eri yksiköiden palvelunkäyttäjät tutustuivat toisiinsa ja esimerkiksi Ompelimon työtoiminnasta palvelunkäyttäjät osallistuivat Malmin päivätoiminnan ja Villa Borgiksen yhteisille leireille ja pikkujouluretkelle Iittiin. Green City farm-toiminnasta oli vastaava ohjaaja Heidi Tervosen esitys torstai-infossa teamsissa ja säätiön koulutuspäivässä koko henkilöstölle.

Uusi yhteistyö läheisen koulun kanssa on tuonut konkreettisesti ilmi, kuinka yhteistyössä on voimaa! Pientä osaa maapallosta ekologisesti hoivaten annetaan esimerkkiä ja tietämystä, mistä ruoka tulee ja lisätään kasvisten käytön arvostusta osana terveellistä ruokavaliota. Ohjaajat suorittivat 5 opintopisteen Green care- koulutukset etäopintoina.

Syksyn Sadonkorjuumarkkinoilla oli mahdollista esittäytyä paikallisesti Malmin alueen asukkaille ja tuoda esiin yhteistyötä Green City farm-pellolla sekä Niemikotisäätiön ekologista työtä ja vihreitä arvoja. Malmin päivätoiminnassa oli myös avoimet ovet ja talon vanhaa arkkitehtuuria ihasteltiin kovasti. Green City farm -pellot ovatkin alkujaan Malmin päivätoiminnan Pehrsin tilan peltoja. Näin ympyrä on sulkeutunut.

Yhteistyö jatkuu myös vuonna 2023.

Hieno ekoteko – paljon onnea Malmin porukka ja koko päivätoimintajengi!