Niemikotisäätiön yksiköissä on koronarajoitustenkin aikana monipuolisesti tukea sekä puhelimitse että etä- ja lähitapaamisinakin.

Ota yhteyttä omaan ohjaajaasi tai yksikköösi. Palvelut ovat sinua varten myös etänä.

Niilon vapaa vertais-chat on aina auki ja kokemus­asian­tuntijoiden vetämä chat-kahvila ti klo 17 ja la klo 14.

Lue lisää >

Palvelunkäyttäjä, saat apua sähköiseen asiointiin ja yhteydenpitoon Mieli Töihin -yksiköstä. Lue lisää.

Onko sinulla hyvä linkki, joka voisi auttaa korona-pandemian aikana? Lähetä se meille tällä lomakkeella!
Linkkivinkki

Elämän merkityksellisyys erään yksilön näkökulmasta

Mielenterveyskuntoutujan arki on toisinaan melko virikkeetöntä. Virikkeetön arki johtaa passivoitumiseen. Silloin moni asia jää tekemättä, kun on passiivinen ja mielenkiinnon kohteita ei juurikaan ole. Yksi avohoidon ja kuntoutuksen päämääristä on aktivoida mielenterveyskuntoutuja niin, että oman elämän haltuun otto mahdollistuu ja kuntoutuja alkaa selviytyä arjestaan itsenäisesti. Aktivoinnin keinoina ovat avohoitokontaktin ohella erilaiset päivätoiminnat. Viime aikoina päivätoiminnan suunnittelua on alettu tehdä toipumisorientaatio-ajattelun näkökulmasta.

Toipumisorientaatiolla tarkoitetaan sellaista ajatusmallia, jossa huomioidaan yksilön tarpeet ja vältetään alistavaa vallankäyttöä. Päämääränä on parantaa mielenterveyskuntoutujien elämänlaatua, jotta mahdollisimman moni saisi kokea elämänsä merkitykselliseksi, kuulua syrjimättömään yhteisöön, onnistua ja luottaa huomiseen. Kun elämänlaatu paranee, ihmiset ovat onnellisempia ja toimintakykyisempiä. Tällöin tarve osastohoidolle psykiatrisessa sairaalassa vähenee, mikä tuo myös kustannussäästöä yhteiskunnallemme.

Kun suunnitellaan palveluja palvelunkäyttäjien näkökulmasta, tarvitsevat palveluja suunnittelevat ammattilaiset avukseen kuntoutujia, jotka osaavat kertoa miltä sairastuminen tuntuu ja millainen kokemus toipuminen on toipujan kannalta. Tätä varten koulutetaan kokemusasiantuntijoita kuntoutujista, jotka ovat siinä toipumisen vaiheessa, että ovat alkaneet jäsentää kokemuspohjaansa ja kykenevät opastamaan ja olemaan tulkkina palvelunkäyttäjien ja ammattilaisten välillä.

Palvelujen tarkoituksena on vahvistaa palvelunkäyttäjien myönteistä minäkuvaa, elämän merkityksellisyyttä ja voimaantumista sekä antaa myös riittävästi turvallisuuden tunnetta rankan kokemuspohjan omaaville ihmisille, jotta toipuminen tulisi mahdolliseksi tunteiden ja elämänlaadun saralla. Turvan omaksumisen vaikutuksesta psyykenongelmista toipuvat ihmiset lakkaavat soimaamasta itseään siitä, mitä tuntevat tai ajattelevat ja uskaltavat olla ja elää kukin omana itsenään, yksilönä.

Kun potilas uloskirjoitetaan psykiatrisesta sairaalasta, alkaa kuntoutuspolku. Sairaalan vähävirikkeisen hoidon jäljiltä aletaan siirtyä yhä enemmän virikkeitä sisältävään arkeen. Niemikotisäätiö tarjoaa asiakkailleen monenlaisia virikkeitä kuntoutumisen tueksi ja on suurin avokuntoutuspalvelujen tarjoaja Helsingin seudulla. Niemikotisäätiön tominta kattaa asumispalvelujen lisäksi melkoisen valikoiman erilaisia päivätoimintamahdollisuuksia työkeskustoiminnasta vertaisohjaajien toisille kuntoutujille ohjaamiin ryhmiin.

Kuntoutuspalveluihin osallistumisen kautta saadaan ihmiskontakteja ja onnistumisen kokemuksia erilaisissa ryhmissä ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Sosiaaliset suhteet lisääntyvät ja motivaatio lisääntyy. Kun kohdataan toisia kuntoutujia, jotka ovat samassa elämäntilanteessa on yhteistä puhuttavaa ja yksinäisyyden tunne vähenee. Itsetunnon vahvistuessa koetaan voimaantumista ja oman arjen pyörittäminen on yhä luontevampaa. Kuntoutujasta tulee itsenäinen, suvereeni ihminen. Luottamus elämää kohtaan vahvistuu ja aletaan kokea, että aika kultaa muistot.

Kun on saavuttu siihen vaiheeseen, että oma kokemuspohja on riittävästi jäsennetty, on mahdollista kouluttautua kokemusasiantuntijaksi. Tässä vaiheessa opiskellaan mielenterveyteen ja elämänlaatuun liittyviä asioita. Tunnetaidot vahvistuvat koulutuksen myötä ja orientoidutaan olemaan avuksi toisille. Perehdytään omaan elämänhistoriaan oman tarinan kirjoittamisen kautta ja opitaan käyttämään omaa tarinaa työkaluna kokemusasiantuntijatehtävissä.

Ajan myötä opitaan hyödyntämään omaa kokemuspohjaa rakentavasti ja turvallisesti. Lopulta alkaa tuntua siltä, että traumoistakin voi löytää voimavaroja, ideoita ja oivalluksia. Katkeruus loppuu ja mielenmaisema alkaa näyttää turvalliselta ja rauhalliselta. On tullut aika kohdata oma menneisyys kiitollisena siitä, että on saanut selviytyä. On tullut aika matkustaa tulevaisuuden haasteita kohti sydän täynnä luottamusta omaan selviytymiseen, polun päässä näkyvään valoon turvaten. Lopulta voi kokea sen ilon, että elämälle on löytynyt tarkoitus ja todeta, ettei kuntoutus ole ollut turhaa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vieritä ylös