1.6. alkaen Niemikotisäätiön työ- ja päivätoiminta avataan asteittain ja rajoitetusti, jos koronatilanne ei muutu pahemmaksi. Ohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse 050-414 3138 tai 040-056 0176 tai sähköpostilla villaborgis@niemikoti.fi. Uusia kävijöitä voidaan haastatella etänä jo ennen kesäkuuta. Muista myös Villa Borgiksen avoin info Teamsin välityksellä huomenna tiistaina klo 11.00! Linkki infoon: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY4ZDVjMDktODc4NC00ZjkyLTllZGMtZDA3MGQyNDMxOTFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22429d1931-d855-44b5-b815-63f01b366049%22%2c%22Oid%22%3a%22ee57a839-62b2-45c3-8335-8cc2ef353d76%22%7d

Avaa Facebookissa