Niemikotisäätiön yksiköissä on koronarajoitustenkin aikana monipuolisesti tukea sekä puhelimitse että etä- ja lähitapaamisinakin.

Ota yhteyttä omaan ohjaajaasi tai yksikköösi. Palvelut ovat sinua varten myös etänä.

Koronaohje

Jos tunnet koronaoireita (päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha, yskä, hengenahdistus, voimattomuus, väsymys, lihaskivut, kurkkukipu, kuume, pahoinvointi, ripuli), toimi näin:

 1. Ota yhteyttä yksikkösi ohjaajaan. Yöaikaan voit ottaa yhteyttä päivystysnumeroon 050 573 5658 tai sähköpostitse paivystys@niemikoti.fi
 2. Tee oirearvio Oma olossa (https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649) tai jos et pysty tekemään oirearviota, soita koronavirusneuvontaan p. 09 310 10024 (päivittäin klo 8–18) ja muina aikoina Päivystysapuun, p. 116 117.
 3. Odota ohjeita äläkä mielellään tapaa ketään ennen tarkempien ohjeiden saamista.

Palvelunkäyttäjä, saat apua sähköiseen asiointiin ja yhteydenpitoon Mieli Töihin -yksiköstä. Lue lisää.

Onko sinulla hyvä linkki, joka voisi auttaa korona-pandemian aikana? Lähetä se meille tällä lomakkeella!
Linkkivinkki

Niilo-sovelluksen tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
Tietosuojalaki (1050/2018)

Laatimispäivämäärä: 1.2.2021

 1. Rekisterinpitäjä
  Rekisterinpitäjä: Niemikotisäätiö
  Osoite: Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
  Puhelin: 095878155

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Jouni Nisula

Sähköposti: tietosuoja@niemikoti.fi

 • Rekisterin nimi

Niilo-sovelluksen rekisteri

 • Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
  Rekisterin tarkoituksena on Niilo-sovelluksen käyttöoikeuksien hallinnointi ja sovelluksen jakelun helpottaminen. Sen avulla lisätään käyttäjiä suljettuun ryhmään ja lähetetään heille sovelluksen tiedot ja pääsykoodi tekstiviestillä. Tarvittaessa sitä voidaan käyttää myös käyttäjien poistamiseen.
 • Rekisterin tietosisältö

 • Nimi (etunimi ja sukunimi)
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Rooli

Niilo sovelluksen keräämät tiedot ja käyttötarkoitus

Niilo sovellus kerää seuraavia tietoja käyttäjistä anonyymisti:

Kirjautumisen ajankohta, tavoitteiden käyttö, sekä erikseen käyttäjän itsensä määrittämä tavoite.

Niilon eri pääosien (chatin mm. eri ryhmien luontia ja niiden aktiivisuutta, tavoitteiden sekä tapahtumien) yleistä käytön aktiivisuutta.

Lisäksi profiilin muutoksia kappalemääräisesti kaikki yhteensä -periaatteella, kavereiden kutsumista sekä ajankohtaista palstan aktiivisuutta.

Dataa käytetään palveluiden personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen eli paremman Niilo-version kehittämiseen. Anonyymiä tietoa voidaan antaa tuotekehityksen tarpeisiin sopimuskumppanille, jonka tehtävä on toteuttaa Niilon kehitystä.

 • Säännönmukaiset tietolähteet

Niiloon otetaan Niemikotisäätiön palvelun käyttäjiä sekä hallinnon puolelta henkilökuntaa välttämättömien toimien ylläpitämiseksi. Nämä tiedot henkilöistä otetaan Niemikotisäätiön omasta rekisteristä työntekijöistä sekä palvelun käyttäjistä. Tämän lisäksi tietolähteinä on Niilo – sovelluksen tietokannat.

 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Ei luovuteta
 • Datan sijainti
  • Data sijaitsee Heroku -nimisessä palvelussa, Amazonin AWS S3:ssa, sekä PubNub -nimisessä järjestelmässä, jossa on keskusteluun kuuluva data. Data sijaitsee EU:ssa ja on GDPR:n alaista.

 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

           Tietoja ei luovuteta   

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. manuaalinen aineisto
   Ei manuaalista aineistoa.

  1. ATK:lla käsiteltävät tiedot
   Rekisteriä käyttävät vain alla mainitut Niemikotisäätiön työntekijät sekä toteuttajataho. Tiedot sijaitsevat verkkopalvelussa, joihin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkopalvelu on asianmukaisesti suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

 2. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihinsa ja oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja. Rekisteröity voi myös lähettää tarkastus- tai korjauspyynnön Niemikotisäätiön kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisteritietojen tarkistuspyyntö ja rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomakkeet löytyvät osoitteesta https://niemikoti.fi/tietosuoja

 3. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Edellä mainitun lisäksi rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista ja oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö Niemikotisäätiön kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisteritietojen tarkistuspyyntö ja rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomakkeet löytyvät osoitteesta https://niemikoti.fi/tietosuoja
  Niemikotisäätiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.Niemikotisäätiö voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
 4.  Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.4.2021.
Vieritä ylös