NIEMIKOTISÄÄTIÖN PDF-DOKUMENTTI

Ympäristö

Ympäristöohjelma 2021

Niemikotisäätiö on sitoutunut toteuttamaan ekologista, sosiaalista- ja taloudellista kestävää kehitystä. Ympäristöasioissa suositaan laadukkaita ja kestäviä tarvikkeita, kierrätystä monipuolisesti hyödyntäen. Ympäristöön kohdistuvaa kuormaa vähennetään hankkimalla ekologisesti tuotettua energiaa sekä valitsemalla arkikäyttöön ympäristöystävällisiä tuotteita. 

Sote-alan toimijuuteen kuuluu ympäristötyö. Haluamme olla Sote-sektorilla se toimija, joka sitoutuneesti ja määrätietoisesti omilla toimillaan edistää ja toteuttaa hyviä ympäristötekoja yhdessä henkilöstön, palvelujenkäyttäjien ja verkoston kanssa. 

Niemikotisäätiön vuoden 2021 ympäristöohjelmassa kiinnitämme huomioita erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:

Ympäristöystävällinen ja uusiutuva energia 

Käytetään ympäristösertifioitua sähköä, sähkösopimus voimassa 2022 saakka. 

Vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan energiasyöpöt ja vialliset laitteet uusiin; sellaisiin, jotka ovat energiatehokkaita ja kestäviä. 

Osallistutaan Energiasäästöviikolle viikolla 41. 

Jätteiden vähentäminen ja lajittelu 

Tehdään infolehtinen, muovinkeräys, julkaistaan maaliskuussa 2021. 

Osallistutaan Valtakunnalliseen hävikkiviikkoon (7.9. – 13.9.), raportoidaan viikon tuloksista – tavoitteena mahdollisimman pieni ruokahävikin määrä. 

Tehdään infolehtinen ruokailu ja ekologisuus, monipuolinen ja ravitseva ravinto, julkaistaan toukokuussa 2021. 

Tehdään ympäristöstämme viihtyisä ja osallistutaan Helsingin kaupungin siivoustalkoisiin keväällä 2021. 

Logistiikka ja liikkuminen 

Jo toista kertaa viestitään Niemikotisäätiön ideoimasta hissitön huhtikuu -tapahtumasta ja innostetaan verkostoa osallistumaan tapahtumaan. 

Osallistutaan kilometrikisaan 

Tehdään infolehtinen, jossa otetaan kantaa liikkumiseen, miten liikut ympäristöä säästäen. julkaistaan lokakuussa 2021. 

Materiaalitehokkuus 

Ompelimo & Olohuoneessa jatketaan kiertotalouden periaatteita huomioivaa tuotekehi-tystä ja tuotteiden markkinointia. 

NIKSUN (intran) kautta kierrätämme edelleen ehjiä kalusteita, laitteita yms. palvelujen käyttäjien ja toimipisteiden käyttöön. 

Tehdään infolehtinen, jossa kannustetaan ekologisten siivousmateriaalien käyttöön sekä korostetaan pesuaineiden oikeata annostelua. Julkaistaan lokakuussa 2021. 

Järjestetään 2–4 koulutustilaisuutta ekologisten siivousmateriaalien käytöstä. 

Viestintä ja vaikuttaminen 

Niemikotisäätiön ympäristötyöasioita tiedotetaan organisaation sisällä 10–22 kertaa vuodessa. 

Ympäristötyöryhmä valitsee ja Niemikotisäätiö palkitsee vuoden 2020 ekoteon keväällä 2021. 

Säätiössä kehitetään ekologisia teemakuukausia: muoviton maaliskuu, hissitön huhtikuu, terveellinen toukokuu, säihkyvä syyskuu, liikkuva lokakuu jne. Myös näiden avulla viedään ekologista viestiä eteenpäin. 

Digitalisaatio 

Kehitetään digitaalista sovellusta (Niilo) sekä sähköistä viestintäalustaa (me.niemikoti.fi) ja lisätään näihin kestävän kehityksen mukaisia toimia, oppaita sekä erilaisia apuvälineitä. 

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Niemikotisäätiölle Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Niemikotisäätiö tuottaa yhteiskunnallista hyvää harjoittamalla vastuullisesti voittoa tavoittelematonta pitkäjänteistä mielenterveystyötä. 

Mikäli haluat tietää lisää ympäristöasioista, kysy yksikön ekotukihenkilöltä tai Niemikotisäätiön ympäristötyöryhmältä ymp@niemikoti.fi