•  

     

Toiminta-ajatus

Niemikotisäätiön toiminta-ajatus

Niemikotisäätiö on mukana helsinkiläisten mielenterveyskuntoutujien elämässä järjestämällä asuntoja, työtä, opiskeluita ja monipuolista päivä- ja vapaa-ajan toimintaa.

Kuntoutujien kanssa toimitaan kunnioittavasti, kuntoutujan omaa kokemusta arvostaen ja kannustaen itsenäiseen päätöksentekoon. Säätiö toimii moniammatillisena ja verkostoituneena toimijana, tärkeänä osana Helsingin mielenterveyspalveluja.