Olet tässä: NiemikotisäätiöYleistä

  •  

     

Osana Helsingin mielenterveyspalveluita

Kesällä on hauska muistella näitä talven pilkkiretkiä Iitin Kesäharjuun.

Niemikotisäätiö tuottaa asiantuntevaa ja yksilöllistä kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveysasiakkaille. Säätiö toimii moniammatillisena, osaavana ja verkostoituneena toimijana osana Helsingin mielenterveyspalveluita. Yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman säätiön toiminta rahoitetaan asiakasmaksuilla ja kaupungin avustuksien ja ostopalvelusopimusten tuella. 

Niemikotisäätiö perustaminen vuonna 1983 ajoittui ajankohtaan, jolloin avohoidon palveluiden kehittämiseksi oli tarkoituksenmukaista hakea uutta toimintamallia. Psykiatrisen hoidon painopiste oli tuolloin vielä vahvasti sairaaloissa. Perustamisvaiheessa Tampereen Sopimusvuoren toiminta oli Niemikotisäätiön esikuvana.

Vuosien saatossa Niemikotisäätiöstä on kasvanut merkittävä mielenterveyspalveluiden tuottaja. Säätiön toiminta on paitsi laajaa myös monipuolista. Säätiö tarjoaa nykyisin noin 1 600 kuntoutumispaikkaa 25 toimintayksikössä eri puolilla Helsinkiä. Toiminnan pääpaino on asumiskuntoutuksessa muiden merkittävien toimintalohkojen koostuessa työkeskustoiminnasta, päiväkeskustoiminnasta ja koulutus- / valmennustoiminnasta. Niemikotisäätiö tarjoaa asiakkailleen myös vapaa-ajan ohjattua toimintaa Kesäharjun loma- ja kurssikeskuksessa Vuolenkoskella.     

Vakiintuneiden toimintamuotojen lisäksi Niemikotisäätiöllä on jatkuvasti erilaista projekti- ja kehittämistoimintaa. Säätiö osallistuu myös aktiivisesti alan kehitystyöhön eri foorumeilla osittain kansainvälisestikin.  

Niemikotisäätiössä on yhteensä lähes sata työntekijää. Henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Säätiö tarjoaa vuosittain myös 60-80 harjoittelupaikkaa alan opiskelijoille. Siviilipalvelusmiehille säätiö on toiminut palveluspaikkana jo pitkään.

Niemikotisäätiön palveluihin voi hakeutua kuka tahansa mielenterveyden ongelmista kärsivä täysi-ikäinen helsinkiläinen. Ainoana edellytyksenä palveluun pääsylle on voimassa oleva hoitosuhde terveysasemalle tai psykiatrian poliklinikalle.

Säätiön tuottamiin asumispalveluihin hakeudutaan kaupungin SAS-työryhmän ja Niemikotisäätiön NSAS-työryhmän kautta.

Niemikotisäätiössä henkilökunta ohjaa ja tukee  kuntoutumista asiakkaan  tuen tarpeen mukaisesti. Toiminta on asiakaslähtöistä ja asiakas nähdään oman tilanteensa asiantuntijana. Muita kuntoutuksen periaatteita ovat yhteisöllisyyden lisäksi myös yksilöllisyys  ja tasa-arvo. Vertaistukea on säätiön toiminnassa ollut mukana aivan toiminnan alusta lähtien.