AKKU-arviointi ja tuetut asunnot

AKKU-arviointi (2001) ja tuetut asunnot (1998) tarjoaa asumiskyvyn arviointia ja tuettua asumista helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille. Yksikössä on yhteensä 21 (22) asiakaspaikkaa ja se on osa Niemikotisäätiön Jälleenvuokraus toimintaa. Asunnot ovat yksiöitä,… lue lisää alta.

Tuki virka-aikaan
Yöpartio
Asumispalvelut

AKKU-arviointi ja tuetut asunnot

AKKU-arviointi ja tuetut asunnot tarjoaa asumiskyvyn arviointia helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille. Arviointijakson aikana arvioidaan ja kartoitetaan kokonaisvaltaisesti mahdollinen tuen tarve asumisessa, sekä kullekin kuntoutujalle kuntoutumisensa vaiheeseen sopivin asumismuoto. Arviointi tapahtuu aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

virka-aikaan + yöpäivystys

21

Puusuutarintie 2-4, 00620 Helsinki

050 404 0020

050 404 0021, 045 657 7864
AKKU-arviointi (2001) ja tuetut asunnot (1998) tarjoaa asumiskyvyn arviointia ja tuettua asumista helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille. Yksikössä on yhteensä 21 (22) asiakaspaikkaa ja se on osa Niemikotisäätiön Jälleenvuokraus toimintaa. Asunnot ovat yksiöitä, joissa on avokeittiö ja kylpyhuone. Lisäksi yksikössä on yksi kaksio. Yksikkö sijaitsee Helsingin Metsälässä. Yksikössä työskentelee virka-ajan puitteissa kaksi ohjaajaa.

AKKU-arviointijakson asiakas on helsinkiläinen aikuinen, jolla ei ole varmaa käsitystä asumisen taidoistaan ja joka on asunnoton tai syrjäytymisuhan alla. Asiakkaat tulevat sairaalasta, asuntolasta, omasta asunnosta, vanhempien luota tai SAS-ryhmän ohjaamana. Palveluun pääsy edellyttää helsinkiläisyyttä. AKKU-jaksolle hakeudutaan ottamalla yhteyttä yksikköön ja sopimalla alkuhaastatteluaika. Haastatteluun on halutessaan mahdollista ottaa mukaan hoitavan tahon edustaja. Asiakkaalle jakso maksaa 688 €. Laskuun voi tarvittaessa hakea toimeentulotukea.

Arviointijakson aikana arvioidaan ja kartoitetaan kokonaisvaltaisesti mahdollinen tuen tarve asumisessa ja asiakkaan elämänvaiheeseen sopivin asumismuoto. Arviointijakson sisältö pohjautuu asiakkaan omiin tavoitteisiin asumisen suhteen ja toteutus tapahtuu aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Jakson aikana asumisen tuen tarpeen selvittämisen lisäksi tavoitteena on luoda asiakkaalle ympäristö, jossa omien voimavarojen ja mahdollisuuksien kokemus vahvistuu.

Jakson pituus on viisi viikkoa ja jaksolle otetaan kolme asiakasta kerrallaan. Jakson aikana käynnistetään asunnonhakuprosessi ja jakson jälkeen asiakas siirtyy odottamaan itselleen sopivan asumismuodon löytymistä. AKKU-jaksolle tullessaan asiakkaalla tulee olla tiedossa paluuosoite jakson päättymisen jälkeen, sillä asunnon saantiin voi mennä aikaa. Joskus asiakkaan on mahdollista jatkaa asumista samassa asunnossa arviointijakson jälkeen tuetun asumisen asiakkaana.

AKKU-yksikön tuettuun asumiseen asiakkaat tulevat Helsingin kaupungin SAS-toiminnan tai Niemikotisäätiön NSAS-työryhmän kautta. Asiakkaalta edellytetään itsenäistä pärjäämistä iltaisin sekä viikonloppuisin. Päihteidenkäytön tulee olla hallinnassa.Tuetussa asumisessa ohjaajan ja asiakkaan yhteistyösuhteen keskiössä on asiakkaan identiteetin vahvistuminen ja omien voimavarojen löytyminen sairaudesta huolimatta. Toipumista tuetaan ja mahdollistetaan usein yhteistyössä moniammatillisen hoitoverkoston ja alan eri toimijoiden kanssa. Toiminnan ja ohjaustyön viitekehyksenä on (recovery) toipumisorientaatio. Tuetussa asumisessa asumisaika määräytyy aina asiakaskohtaisesti. Tärkeä tulevaisuuden näkymä ja tavoite jokaisella asiakkaalla on kuitenkin muutto omaan asuntoon.

Rekrytointi:

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta 
luotiin palvelunkäyttäjien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika