AKKU-arviointi ja tuetut asunnot

AKKU-arviointiyksikkö on perustettu vuonna 2001, ja se on osa Niemikotisäätiön jälleenvuokraustoimintaa. Yksikössä työskentelee kaksi ohjaajaa. Yksikkö sijaitsee Helsingin Metsälässä, osoitteessa Puusuutarintie 2-4. Niemikotisäätiön yöpäivystyksen tuki on yksikön asiakkaiden käytettävissä. AKKU–arviointiyksikön… lue lisää alta.

Tuki virka-aikaan
Yöpartio
Asumispalvelut

AKKU-arviointi ja tuetut asunnot

AKKU-arviointi ja tuetut asunnot tarjoaa asumiskyvyn arviointia helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille. Arviointijakson aikana arvioidaan ja kartoitetaan kokonaisvaltaisesti mahdollinen tuen tarve asumisessa, sekä kullekin kuntoutujalle kuntoutumisensa vaiheeseen sopivin asumismuoto. Arviointi tapahtuu aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

virka-aikaan + yöpartio

21

Puusuutarintie 2-4, 00620 Helsinki

050 324 4824

050 404 0021, 045 657 7864
AKKU-arviointiyksikkö on perustettu vuonna 2001, ja se on osa Niemikotisäätiön jälleenvuokraustoimintaa. Yksikössä työskentelee kaksi ohjaajaa.

Yksikkö sijaitsee Helsingin Metsälässä, osoitteessa Puusuutarintie 2-4. Niemikotisäätiön yöpäivystyksen tuki on yksikön asiakkaiden käytettävissä.

AKKU–arviointiyksikön asiakkaat ovat helsinkiläisiä aikuisia, joilla ei ole varmaa käsitystä asumisen taidoistaan ja jotka ovat asunnottomia tai syrjäytymisuhan alla. Jakso sisältä kuntouttavia elementtejä.

Asiakkaat tulevat arviointijaksolle sairaalasta, asuntolasta, omasta asunnosta, vanhempien luota tai SAS-ryhmän ohjaamana. Palveluun pääsy edellyttää helsinkiläisyyttä. AKKU-jaksolle hakeudutaan ottamalla yhteyttä yksikköön ja sopimalla alkuhaastatteluaika, mihin varataan n. tunti. Haastatteluun toivotaan mukaan asiakkaan lisäksi hoitavan tahon edustaja.

AKKU-arviointiyksikköön otetaan kerralla enintään kuusi kuntoutujaa ja arviointijakso kestää n. viisi viikkoa. Kaikki jaksolle tulevat aloittavat samana päivänä. Jaksoja on vuosittain seitsemän. Arviointijakson käyneellä on mahdollisuus suorittaa asumisharjoittelujakso kesällä, jolloin varsinaisia arviointijaksoja ei ole. Asumisharjoittelun hinta riippuu harjoitteluajan pituudesta.

Asiakas asettaa omat tavoitteensa AKKU-jaksolle. Henkilökunta täydentää ja arvioi niiden toteutumista yhdessä asiakkaan kanssa koko jakson ajan.  Asiakkaille jakso maksaa 688 €. Laskuun voi tarvittaessa hakea toimeentulotukea.

Työmenetelminä käytetään mm.
– itsearviointia (PETO-50 perustoimintojen itsearviointi)
– vertaistukea
– palveluohjausta (case-management)
– toimintaterapian työvälineet (esim. OSA toimintamahdollisuuksien itsearviointi, MOHOST)
– verkostotyö (mm. sosiaali- ja terveystoimi, päivä- ja työtoiminnat, asumisyksiköt, koulut ja järjestöt)

AKKU-jaksolla harjoitellaan ja arvioidaan mm.
– kodinhoitoa, ruoanlaittoa
– omien asioiden hoitamista
– sosiaalisia taitoja
– oireidenhallintaa
– viikkorytmin luomista ja mielekkään tekemisen löytämistä
– lääkehoidon toteutumista

Asunnonhakuprosessi käynnistetään AKKU-jakson aikana. AKKU-jaksolle tullessaan asiakkaalla pitää olla tiedossa paluuosoite jakson päättymisen jälkeen, sillä asunnon saantiin voi mennä aikaa.

Rekrytointi:

Tällä hetkellä ei avoimia harjoittelupaikkoja opiskelijoille

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta 
luotiin palvelunkäyttäjien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika