•  

     

Asiakastyytyväisyyskysely

Niemikotisäätiössä järjestettiin kuudetta kertaa asiakastyytyväisyyskysely sekä toiminnallisen kuntoutuksen että kuntouttavien asumisyksiköiden asiakkaille (kuntoutujat) viikolla 50 vuonna 2014. Kyselyyn vastasi yhteensä 461 kuntoutujaa, n. 9,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Asiakkaiden palaute oli kokonaisuudessaan hyvä. Asumispalveluissa keskiarvo oli 8,3 ja toiminnallisessa kuntoutuksessa 8,8. Asumispalveluiden keskiarvon laski yhdellä kymmenyksellä. Toiminnallisen kuntoutuksen keskiarvo pysyi saman kuin vuonna 2013.

Kaikkein tyytyväisempiä asiakkaat olivat tälläkin kertaa henkilökunnan toimintaan. Asumispalveluissa keskiarvo oli 8,6 ja toiminnallisessa kuntoutuksessa 9,2. Kyselyn pohjalta kehittämiskohteena näyttää olevan edelleen asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen oman yksikkönsä toimintaan. Vaikutusmahdollisuuksien osalta keskiarvo on asumispalveluissa 7,9 ja toiminnallisessa kuntoutuksessa 8,4.

Niemikotisäätiön palveluiden kehittämiseksi toteutettu asiakastyytyväisyyskysely on tarkoitus toistaa säännöllisesti vuosittain. Tulokset käsitellään yksiköissä ja niiden pohjalta toteutetaan ko. yksiköiden henkilökunnan ja asiakkaiden toimesta erilaisia kehittämistoimenpiteitä.

 

Jälleenvuokrausasiakkaiden asiakastyytyväisyyskysely

Niemikotisäätiön jälleenvuokrauksen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin vuoden 2014 aikana. Kyselyyn vastasi 460 asiakasta, eli 46,3% jälleenvuokrauksen asiakkaista. Jälleenvuokraustoiminnan palveluille annettujen arvosanojen keskiarvo oli kouluarvosanoin 8,7. Kyselyn yhteydessä huomiota kiinnitti vanhusten kasvanut osuus asiakaskunnasta.

 

Henkilökunnan työhyvinvointikysely

Niemikotisäätiössä toteutettiin Oiva Akatemian toimesta henkilöstön työhyvinvointikysely loppuvuodesta 2014. Edellisen kerran vastaava kysely tehtiin 2009. Kyselyn tulokset olivat hyvät, keskiarvo 3,78 (asteikko 1-5). Tulokset olivat hieman paremmat kuin edellisellä kerralla. Yhdeksi kehittämiskohteeksi nousi jatkossa kehityskeskustelujen pitäminen. Kokonaisuutena jatkon kannalta keskeiseksi haasteeksi nousee henkilöstön työtyytyväisyyden säilyttäminen nykyisellä tasolla.