•  

     

Toiminnallinen kuntoutus

Päivätoiminta

Niemikotisäätiön päivätoiminnassa on mahdollisuus vahvistaa, oppia ja ylläpitää elämän- ja arjenhallintataitoja. Toiminta on yhteisöllistä ja koostuu mm. erilaisista toiminnallisista, kodinhoidollisista ja kädentaidollisista ryhmistä sekä vertaistuesta ja retkistä. Jokaiselle asiakkaalle tehdään oma kuntoutumissuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Päivätoimintakeskusten tavoitteena on antaa tukea ja voimavaroja itsenäiseen elämään.

Päiväkeskukset ovat avoinna maanantaista torstaihin klo 8-16, perjantaisin klo 8-14. Kirjallista lähetettä ei tarvita, tutustumisajan sopiminen puhelimitse riittää.