•  

     

Toiminnallinen kuntoutus

Vertaisohjaajat

Kulttuuripaja ELVIKSESSÄ on tehtäväänsä koulutettuja vertaisohjaajia, jotka itsekin ovat mielenterveyskuntoutujia. He ohjaavat toiminnallisia vertaisryhmiä ja tässä heillä on tukena ammattihenkilöstö. Vertaisohjaajat saavat toiminnastaan työosuusrahaa. Heillä on käytössään kansliatila, itsearviointilomakkeet ja säännöllinen vertaistyönohjaus. Vertaisohjaajat voivat olla myös yli 35-vuotiaita. Vertaisohjaajakoulutuksia on tähän mennessä järjestetty kolme koulutuskokonaisuutta.