•  

     

Toiminnallinen kuntoutus

Vertaisohjaajat


Kulttuuripaja ELVIKSESSÄ on tehtäväänsä koulutettuja vertaisohjaajia, jotka itsekin ovat mielenterveyskuntoutujia. He suunnittelevat ja ohjaavat toiminnallisia vertaisryhmiä ja tässä heillä on tukena ELVIKSEN työntekijät. Vertaisohjaajat saavat toiminnastaan työosuusrahaa ja heille järjestetään säännöllinen vertaistyönohjaus. Vertaisohjaajat voivat olla myös yli 35-vuotiaita.