•  

     

Toiminnallinen kuntoutus

Fysioakustinen hoito


Kulttuuripaja ELVIKSEN kuntoutujien on helppo tulla fysioakustiseen hoitoon. Fysioakustista tuolia ohjataan tietokoneella, joka sisältää monia valmisohjelmia, joilla on turvallista aloittaa fysioakustiset hoidot. Yksilöllisiä ohjelmia on myös mahdollista tehdä. Keskimääräisesti hoitokerta on 10 – 40 minuutin mittainen. Laitteella voidaan ajaa joko rentouttavia tai eri tavoin aktivoivia ohjelmia yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Fysioakustinen hoito

Fysioakustiikalla tarkoitetaan äänivärähtelyn johtamista ihmiskehoon terapeuttisessa tarkoituksessa. Fysioakustista hoitoa käytetään jo laajalti Suomessa, Englannissa, Saksassa, USA:ssa ja useissa muissa maissa työterveydenhoidossa, urheilulääketieteessä ja –valmennuksessa, biofeedback-terapiassa, psykoterapiassa sekä vanhus- ja vammaiskuntoutuksessa. Myös monet yksityiset käyttäjät ovat havainneet menetelmän tehon stressiperäisten oireiden, kuten unettomuuden, kiputilojen, lihasjännityksien ja kohonneen verenpaineen hoidossa.

Siniääni

Fysioakustisessa menetelmässä käytetään matalajaksoista siniääntä, jonka taajuus vaihtelee välillä 27-113 Hz. Siniääni on mahdollisimman yksinkertaista akustista informaatiota. Se sisältää vain yhden ääniaallon. Normaalin elinympäristön äänet ovat summaääniä, joissa useat siniaallot sulautuvat yhteen ja muodostavat epäsäännöllisesti vaihtelevan summakäyrän. Matalan siniäänen etuja ovat hyvä läpäisykyky, tasainen stimulaatiovaikutus ja tarkka kontrolloitavuus.

Fysioakustinen tuoli on USA:n lääkintöhallituksen (FDA) rekisteröimä hoitoväline jonka on todettu vilkastuttavan verenkiertoa, vähentävän lihasjännityksiä sekä lieventävän kiputiloja. FDA rekisteröi menetelmän riskittömien hoitomuotojen 2. luokkaan eli (low risk device).