•  

     

Juttuja meiltä ja meistä

Opintomatka Tanskaan

Tanskan opintomatka toteutui 19.5- 22.5.2015. Matkalle osallistui 18 henkilöä eri puolelta Suomea. Niemikotisäätiöstä mukana oli kolme henkilöä. Yhdistävänä tekijänä oli Suomen sosiaalipsykiatristen yhdistysten keskusliitto, mihin myös Niemikotisäätiö kuuluu.

Opintomatkalla tutustuttiin recovery–orientoituneeseen sosiaalipsykiatriaan.  Matkan aikana tutustuimme usean eri toimijan toimintaan sekä saimme kuulla kokemuksia niin henkilökunnalta ja ennen kaikkea myös kuntoutujilta, jotka ovat toipuneet/kuntoutuneet. Tutustuimme Aarhusin kaupungin kunnalliseen sosiaalitoimistoon ja siellä recovery menetelmään. Kävimme myös Viborgin kaupungin 21 -paikkaisessa asumiskuntoutusyksikössä, jonka toiminta muistutti ympärivuorokautista päiväsairaalaa. Lisäksi tutustuimme Yhteinen tarina nimiseen vapaaehtoisten ja kuntoutuneiden ylläpitämään yhteisöön. Tässä yksikössä yksikön aktiivisia jäseniä ei kutsuttu vapaaehtoisiksi, vaan aktiivisiksi kansalaisiksi.

Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva Tanska - ainakin sellainen vaikutelma maasta jäi. Tasa-arvoisuus sosiaalipsykiatriassa vaikutti aidolta ja kuntoutujien ja henkilökunnan välillä oli kunnioittava ja arvostava tunnelma. Recovery orientoitunutta työtapaa kuvattiin mm. neljällä teesillä, jotka olivat vapaasti suomennettuina:

-        sinulla on mahdollisuus päästä elämässäsi eteenpäin

-        mitään ei tehdä ilman sinua ja sinun läsnäoloasi

-        sinä teet päätökset

-        sinun oma lähtökohta/ näkökulma on kaiken perusta yhteistyölle

 

Henkilökunta ja palvelunkäyttäjät oli koulutettu yhteiseen ajattelutapaan, sekä yhteisillä ja erikseen järjestetyillä koulutuksilla.

Opintomatkalta ei jäänyt käteen mitään konkreettista työkalua, enemmänkin syvälliset keskustelut vierailukohdissa ja ryhmän sisällä käydyt pohdinnat vahvistivat sitä tulevaa, mihin myös Niemikotisäätiö on määrätietoisesti menossa.

 

Jouni Nisula

Viborgissa meille kerrottiin, että kuntoiluvälineet on sijoitettu yhteisiin tiloihin, jolloin niiden käyttö on lisääntynyt ja kynnys käyttöön madaltunut.

Asukas päättää asuntonsa pelisäännöt, joita henkilökunta kunnioittaa.

Kommentit (0)

Ei kommentteja

Kirjoita uusi kommentti