•  

     

Projektit

Uusia Tuulia -projekti

Uusia Tuulia -projektissa kehitettiin palvelumalli mielenterveyskuntoutuksen tueksi vuosina 2006 – 2008. Hankkeen tavoitteena oli madaltaa kuntoutujien työllistymisen kynnystä kouluttautumisen kautta. Puolet projektin asiakkaista pääsi tavoitteeseensa esim. opiskelemaan/kurssille tai sai keskeytyneet opinnot päätökseen.

Tulokset ja palaute puoltavat käytetyn palveluohjauksellisen työtavan toimivuutta. Yksilöllisesti räätälöityä tavoitesuunnitelmaa ja riittävää paneutumista arvostettiin.

Projektissa käytetty työmalli on kaikkien toimijoiden käytettävissä. Malli on kuvattu projektin loppuraportissa.