•  

     

Projektit

TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN -PROJEKTI v. 2008–2010


Helsinkiläisille pitkäaikaistyöttömille/vajaakuntoisille suunnatun projektin tavoitteena oli kartoittaa heidän kykyjään, taitojaan ja toiminnallisia rajoituksiaan, kohentaa heidän sosiaalisia valmiuksiaan, sekä opetella atk-taitoja. Toiminta perustui pienryhmätyöskentelyyn ja yksilölliseen tukeen. Jakson aikana oli mahdollisuus suorittaa Tietokoneen käyttäjän A-kortti –tutkinto, Kansalaisen @-kortti –tutkinto ja Tiety-tutkinto. Projektin rahoitus tuli Uudenmaan ELY-keskukselta.

Arviointijaksot toteutettiin työkokeiluina, ja niiden päämääränä oli kuntoutujien työkuntoisuuden arvioiminen sekä heidän ammatillisten valmiuksiensa ja työllistymismahdollisuuksiensa edistäminen. Tietojenkäsittelyä hyödynnettiin kuntoutuksen ja työkunnon arvioinnin välineenä.

Ensisijainen tavoite oli löytää työtä tai muuta kurssilaiselle sopivaa toimintaa kurssin päätyttyä. Tehdyt havainnot jatkosuosituksineen kirjattiin jokaisesta kuntoutujasta laadittavaan työkokeilulausuntoon. Työkokeilujaksoja järjestettiin yhteensä 6 kappaletta ja niille osallistui yhteensä 51 työtöntä asiakasta. Projekti suoritettiin yhteistyössä Helsingin työvoiman palvelukeskuksen kanssa.