•  

     

Projektit

Kulttuuripaja ELVIKSEN tuottamaan aineistoa

 

GFP-Ohjattu Toiminnallinen Vertaistukimalli

 

Tämä GFP-lehtinen (yht. 8 kpl A-4 arkkia) on kirjoitettu alustavista teoriamalleista ja toiminnan kuvauksesta, jotka kuuluvat ELVIS-hankkeen kehittämistyöhön Niemikotisäätiöllä ajalla 2009-2011. GFP- Guided Functional Peer Support- model on uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on mahdollistaa nuorelle mielenterveyskuntoutujalle itselleen luontevien välineiden löytäminen elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen sekä työ– ja toimintakyvyn kuntoutukseen.

1. ⇒Tästä linkistä klikkaamalla saat ladattua ohjeet GFP-lehtisen tulostamista ja kasaamista varten.

2. ⇒GFP-lehden osa 1 (ensimmäinen tulostus) tästä klikkaamalla.

3. ⇒GFP-lehden osa 2 (toinen tulostus, sama paperi kuin ensimmäinen tulostus, toinen puoli = kaksipuolinen) tästä klikkaamalla.

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vertaisohjaajan käsikirja
 
Tämä on opas vertaisohjaajan tehtäviin, jotka kuuluvat ELVIS-hankkeen kehittämistyöhön Niemikotisäätiöllä ajalla 2009-2011. GFP-mallissa kuntoutujalle tarjotaan erilaisia yksilö- ja ryhmätoimintoja, joissa keskeistä on toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Malli pohjautuu ajatukseen, jossa palkatun henkilöstön avulla kuntoutujia valmennetaan ja tuetaan toimimaan vertaisohjaajina nuorille mielenterveyskuntoutujille. 

1. ⇒Tästä linkistä klikkaamalla saat ladattua ohjeet Vertaisohjaajajn käsikirjan tulostamista ja kasaamista varten.

2. ⇒Vertaisohjaajajn käsikirjan osa 1, etuosa (ensimmäinen tulostus) tästä klikkaamalla.

3. ⇒Vertaisohjaajajn käsikirjan osa 2 (toinen tulostus, sama paperi kuin ensimmäinen tulostus, toinen puoli = kaksipuolinen) tästä klikkaamalla.