•  

     

Projektit

ELVIS -hanke 2009-2011

Niemikotisäätiön ELVIS -hanke toteutettiin vuosina 2009-2011, entisen RAY:n, nykyisen STEA:n tuella. Hankkeen tavoitteena oli kehittää uudentyyppinen toimintamalli nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille ja tukea ja ohjata heitä löytämään itselle luontevia välineitä elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

Mallin keskeisiä elementtejä olivat E = Elämänhallinnan parantaminen käyttämällä apuna L = Luovia toimintoja, V = Vertaistukea, I = Informaation jakamista ja Inspiraatiota S = Selviytyjille - nuorille mielenterveyskuntoutujille. ELVIS -hankkeessa kehitettiin GFP -malli (Guided Functional Peer Support -model), ohjattu toiminnallinen vertaistukimalli.

Hankkeen aikana luotiin ja perustettiin Kulttuuripaja ELVIS. Tänä päivänä se on osa Niemikotisäätiön toiminnallista kuntoutusta ja osallisuutta edistäviä palveluja. Kulttuuripaja -malli on sittemmin levinnyt usealle paikkakunnalle eri puolelle Suomea.

Lisätietoja:

ELVIS -hankkeen loppuraportti.pdf
ELVIS -hankkeen arviointiraportti.pdf