Jälleenvuokraus:

Harjoittelupaikka jälleenvuokrauksessa

Niemikotisäätiön jälleenvuokrauksessa on tarjolla harjoittelupaikka sairaanhoitaja-, sosionomi- tai lähihoitajaopiskelijalle syyslukukauden 2019 aikana. Harjoittelu sisältää monipuolista palvelunkäyttäjän tukemista sekä ryhmien ohjaamista ja verkostotyötä. Hajasijoitetussa tuetussa asumisessa suuri osa tukityöstä tehdään palvelunkäyttäjän kotona.

Harjoittelujakso voi olla perusjakso tai syventävä harjoittelu. Aiempaa kokomusta psykiatrisesta hoitotyöstä ei tarvita. Harjoittelu toteutuu pääsääntöisesti klo 8-16 arkipäivinä.

Koulutuspohja: Lähihoitaja, Sosionomi, Sairaanhoitaja
Harjoitteluaika: Syksyllä 2019
Lue lisää yksiköstä: Jälleenvuokraus
Hae tätä harjoittelupaikkaa

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta 
luotiin palvelunkäyttäjien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika