Tanskan opintomatka toteutui 19.5- 22.5.2015. Matkalle osallistui 18 henkilöä eri puolelta Suomea. Niemikotisäätiöstä mukana oli kolme henkilöä. Yhdistävänä tekijänä oli Suomen sosiaalipsykiatristen yhdistysten keskusliitto, mihin myös Niemikotisäätiö kuuluu.

Opintomatkalla tutustuttiin recovery–orientoituneeseen sosiaalipsykiatriaan.  Matkan aikana tutustuimme usean eri toimijan toimintaan sekä saimme kuulla kokemuksia niin henkilökunnalta ja ennen kaikkea myös kuntoutujilta, jotka ovat toipuneet/kuntoutuneet. Tutustuimme Aarhusin kaupungin kunnalliseen sosiaalitoimistoon ja siellä recovery menetelmään. Kävimme myös Viborgin kaupungin 21 -paikkaisessa asumiskuntoutusyksikössä, jonka toiminta muistutti ympärivuorokautista päiväsairaalaa. Lisäksi tutustuimme Yhteinen tarina nimiseen vapaaehtoisten ja kuntoutuneiden ylläpitämään yhteisöön. Tässä yksikössä yksikön aktiivisia jäseniä ei kutsuttu vapaaehtoisiksi, vaan aktiivisiksi kansalaisiksi.

Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva Tanska – ainakin sellainen vaikutelma maasta jäi. Tasa-arvoisuus sosiaalipsykiatriassa vaikutti aidolta ja kuntoutujien ja henkilökunnan välillä oli kunnioittava ja arvostava tunnelma. Recovery orientoitunutta työtapaa kuvattiin mm. neljällä teesillä, jotka olivat vapaasti suomennettuina:

  • sinulla on mahdollisuus päästä elämässäsi eteenpäin
  • mitään ei tehdä ilman sinua ja sinun läsnäoloasi
  • sinä teet päätökset
  • sinun oma lähtökohta/näkökulma on kaiken perusta yhteistyölle

Henkilökunta ja palvelunkäyttäjät oli koulutettu yhteiseen ajattelutapaan, sekä yhteisillä ja erikseen järjestetyillä koulutuksilla.

Opintomatkalta ei jäänyt käteen mitään konkreettista työkalua, enemmänkin syvälliset keskustelut vierailukohdissa ja ryhmän sisällä käydyt pohdinnat vahvistivat sitä tulevaa, mihin myös Niemikotisäätiö on määrätietoisesti menossa.

Jouni Nisula

 

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta 
luotiin palvelunkäyttäjien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika