•  

   

Toiminnallinen kuntoutus

Mieli Töihin® -palvelut

Kurssimuotoinen pienryhmissä tapahtuva työskentely on osoittanut toimivuutensa ja mahdollistanut vastaamisen erilaisten vaativien kohderyhmien tarpeisiin.

Mieli Töihin -valmennus tarjoaa tietotekniikkapainotteista työhönvalmennusta, yksilöllisesti räätälöityjä tietotekniikkakursseja, vertaistuella tapahtuvaa tietotekniikka-ohjausta, sekä yksilöllistä ohjausta ja tukea työllistymiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille. Mieli Töihin -valmennus opastaa ja auttaa kuntoutujia myös heidän omien tietokoneiden, läppäreiden, tablettien sekä älypuhelimien käyttöönotossa ja käytössä. Yksikkö on erikoistunut tietotekniikan soveltamiseen kuntoutumisen välineenä.

 

Tietotekniikkakurssit

 • Koulutus toteutetaan pienryhmissä, kesto 2-5 viikkoa
 • Sisältöä ja pituutta voidaan räätälöidä yksilöllisesti
 • Voivat sisältää myös työelämävalmiuksien kohentamista

Mahdollisuus opiskella:

 • Tietotekniikan perusteita ja omista tarpeista lähteviä asioita
 • Sähköistä asiointia 
 • Kansalaisen @-kortti –tutkinto
 • Tietokoneen käyttäjän A-kortti –tutkinto
 • Mahdollisuus opiskella Android-älypuhelimen käyttöä
 • Multimediaa

 

Yksilöllinen tietotekniikkaopiskelu

 • Mahdollisuus saada ohjausta vertaistukiohjaajilta
 • Kuntoutujan omat tarpeet ja toivomukset oleellisia
 • Voidaan hyödyntää yksilöllisten urapolkujen tukena

 

 Tietotekniikkapainoitteinen työvalmennus

  Seuraava kurssi 2018 on 10.9 - 12.10.2018

 • Pitkäjänteistä pienryhmätyöskentelyä ja yksilöllistä valmennusta
 • Työväline työelämävalmiuksien kehittämiseen
 • Jatkosuunnitelman pohtimista yhdessä työryhmän kanssa
 • Apua suunnitelman toteuttamisessa


Yksilölliset kuntoutumispolut

 • Kuntoutujan elämäntilanteen ja työhistorian kartoittamista 
 • Työllistymisen ja opiskelumahdollisuuksien selvittämistä
 • Työelämävalmiuksien edistämistä hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa mm.
  vahvuuksien ja osaamisen kartoittamista, omien tavoitteiden määrittelyä,
  valmennusta työhaastatteluun
 • Vahvuuksien ja onnistumisten tukemista

 

Vapaita kurssipaikkoja kannattaa aina kysellä.