Jukka Wallenius opettaa tietotekniikan perusteita, 3D-mallinnusta ja tietokoneanimaatioiden tekoa Niemikotisäätiön Mieli Töihin®-yksikössä.

Olen Jukka Wallenius, 48-vuotias helsinkiläinen mies. Harrastan soittamista, säveltämistä, tähtitiedettä ja teoreettista fysiikkaa.

Työskentelen kouluttajana ja oppimateriaalin suunnittelijana Mieli Töihin-yksikössä, jossa koulutan esimerkiksi Tietokoneen käyttäjän A-ajokorttikurssilaisia ja omaehtoiseen opiskeluun osallistuvia. Ajokorttikurssien varsinaiseen ohjelmaan kuuluvien tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta ja kuvankäsittelyohjelmien lisäksi koulutusalueekseni minulle on valikoitunut erityisesti Blender-ohjelmisto, joka on tarkoitettu 3D-mallinnukseen, animaatioiden ja tietokonepelien kehittämiseen. Blender-ohjelmisto on ilmaisena vapaan lähdekoodin ohjelmana alan johtava työväline pienprojekteissa, mutta se on verrattavissa ominaisuuksiltaan kalliisiin maksullisiin ohjelmistoihin. Blender-ohjelmistolla luotuja malleja käytetään myös muissa pelimoottoreissa. Blender-ohjelmisto on mielikuvitusta kutkuttava työväline, jolla saa helposti pienellä vaivalla aikaan näyttäviä 3D-malleja ja animaatioita. Kuulostaa kenties vaikealta – ei suinkaan, tällainen onnistuu kyllä tietotekniikan perustaidot omaavalta ihmiseltä siinä missä esimerkiksi kuvankäsittely. Monet kurssilaiset ovat osoittaneet kiinnostusta Blenderiin ylimääräisenä aihealueena ja sitä onkin opetettu jo useina kertoina. Se edustaa vapaata aihealuetta, jonka opettelussa kenelläkään ei ole tarkasti sidottuja oppimistavoitteita, vaan kaikki opittu on plussaa.

Niemikotisäätiössä työpäiväni muodostuvat kurssilaisten neuvomisesta, kurssimateriaalin kehittämisestä ja uusi sovellusten opettelusta. Tarkoituksena on valikoida uuttaa materiaalia, josta opittua voi jakaa ilolla eteenpäin. Ajoittain osallistun kurssilaisten kanssa retkille, joilta kerätään kuvamateriaalia kuvankäsittelyä varten. Mieli Töihin®-yksikössä on hyvä tunnelma ja kannustava ilmapiiri. Tänne on mukava tulla aamuisin töihin.

Sain sattumalta tietää Niemikotisäätiön Mieli Töihin®-yksikön toiminnasta vuoden 2016 puolella. Alun pitäen minun oli tarkoitus opettaa lähinnä ajokorttikurssien ohjelmistoja, mutta minut ohjattiin pian omaan projektiin Blenderin parissa. Aluksi Matti Laitinen kaavaili Blenderistä apuneuvoa ohjelmoinnin perusteiden opettamiseen, mutta se on osoittautunut sopimaan myös laajemmalle yleisölle. Projekti Blenderin parissa on ollut palkitseva. Aiemmalla uralla olen toiminut patenttiasiamiehenä yli kymmenen vuotta. Sinä aikana tutuksi tulivat mitä mielikuvituksellisimmat tekniikan alueet tieto- ja tietoliikennetekniikan ohella: hydrometallurgia, nanotekniikka, aivojen magneettikuvaus, puolijohdelaserit, radiotekniikka, ilmastointitekniikka ja hissitekniikka. Tätä ennen tutuksi tuli Nokia-yhtymä, jossa palvelin toiset runsaat kymmenen vuotta. Opetuspuolelta olen toiminut muutamia kertoja kurssiopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa sekä lisäksi myös Nokialla sisäisenä kouluttajana.

Mainitsenpa, että Blender-ohjelmistosta, 3D-mallinnuksesta ja pelikehityksestä järjestetään kurssit syksyllä 2017 ainakin Espoon työväenopistossa, joiden opettajana toimin. Kaikki rohkeasti mukaan kurssille!

Tehostettu palveluasuminen, ympärivuorokautinen tuki

Tuettu asuminen, tuki joka päivä + yöpartio

Tuettu asuminen, tuki virka-aikaan + yöpartio

Jälleenvuokraus

Niemikotisäätiön jälleenvuokraus tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille itsenäisen, henkilökohtaisen ja turvallisen asumismuodon.

Yöpäivystys

Puhelin
050 573 5658
tai 09 724 7327

Niemikotisäätiön yöpäivystystoiminta 
luotiin palvelunkäyttäjien tueksi.


Päivätoimintayksiköt

Valmennus- ja työtoimintayksiköt

Mieli Töihin -valmennusyksikkö

Vapaa-aika